Materiały szkoleniowe

 

Załącznik nr 1 do Decyzji Komendanta Szkolenie dowódców 2019

 

 

Spotkanie organizacyjne szkolenie OSP 19.11.2019

 

KARTA SKIEROWANIA na Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)

 

 

 

 

Wnioski dla OSP

 

Karta skierowania na Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego Strażaków Ratowników OSP

 

 

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu

Zasady korzystania z platformy e-learningowej

Zasady organizacji szkoleń OSP 2015

Program Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

 

 

 

 

Materiały szkoleniowe dla OSP

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP:

1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych
2. Służba wewnętrzna. Musztra
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
4. Drabiny pożarnicze
5. Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany
6. Proces spalania, a pożar
7. Zadania strażaków w zastępie
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej
9. Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia
12. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1. Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
2. Rozwój pożaru
3. Taktyka gaszenia pożarów
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny
6. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych
7. Elementy pierwszej pomocy

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
2. Budowa pojazdów samochodowych
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii
2. Działania ratownicze i zabezpieczające
3. Usuwanie skutków powodzi
4. Sprzęt ratownictwa wodnego
5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej
6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom
7. Lokalizacja i wydobywanie zwłok
8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią
9. Działania ratownicze na lodzie
Znaki żeglugowe

Instrukcja łączności UKF - 2009 r.

 

 

Szkolenie naczelników:

1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP
2. Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP
3. Wybrane zagadnienia operacyjne
4. Ceremoniał pożarniczy
5. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP
6. Zaplecze logistyczne w OSP
7. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Szkolenie dowódców:

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
2. Kierowanie działaniami gaśniczymi
3. Działania gaśnicze
4. Działania ratownictwa na drodze
5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
8. Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP (JOT OSP)

 

Szkolenie kierowców - konserwatorów:

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas działań ratowniczo- gaśniczych
1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego
2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych
4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp
5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
8. Konserwacja i eksploatacja pił
9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
10. Łączność i alarmowanie

 

 

Zasady łączności - 2012

Metodyka postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby KDR

Oznakowanie pojazdów - 2008 r.

Protokół IGO OSP KSRG

Metodyka oceny IGO OSP KSRG

Regulamin zawodów OSP - 2011

Regulamin zawodów MDP CTIF - 2010

Lądowanie śmigłowca LPR

Lądowiska LPR - woj. pomorskie - wrzesień 2015

Wymagania dla OSP

Zasady udzielania wsparcia psychicznego

Wytyczne - pomór świń

Wytyczne - barszcz sosnowskiegoMasz problem z otwarciem plików? Poniżej darmowy program do otwierania prezentacji:

PowerPoint Viewer 2010