Materiały szkoleniowe

 

Załącznik nr 1 do Decyzji Komendanta Szkolenie podstawowe 2020

 

Spotkanie organizacyjne szkolenie OSP 24.02.2020

 

 

 

Karta skierowania na szkolenie podstawowe OSP 2020 wersja edytowalna

 

Karta skierowania na szkolenie podstawowe OSP 2020 wersja PDF

 

Pismo w sprawie spotkania organizacyjnego

 

 

 

Wnioski dla OSP

 

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu

Zasady korzystania z platformy e-learningowej

Zasady organizacji szkoleń OSP 2015

Program Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

 

 

 

 

Materiały szkoleniowe dla OSP

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP:

1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych
2. Służba wewnętrzna. Musztra
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
4. Drabiny pożarnicze
5. Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany
6. Proces spalania, a pożar
7. Zadania strażaków w zastępie
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej
9. Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia
12. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1. Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
2. Rozwój pożaru
3. Taktyka gaszenia pożarów
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny
6. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych
7. Elementy pierwszej pomocy

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
2. Budowa pojazdów samochodowych
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii
2. Działania ratownicze i zabezpieczające
3. Usuwanie skutków powodzi
4. Sprzęt ratownictwa wodnego
5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej
6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom
7. Lokalizacja i wydobywanie zwłok
8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią
9. Działania ratownicze na lodzie
Znaki żeglugowe

Instrukcja łączności UKF - 2009 r.

 

 

Szkolenie naczelników:

1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP
2. Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP
3. Wybrane zagadnienia operacyjne
4. Ceremoniał pożarniczy
5. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP
6. Zaplecze logistyczne w OSP
7. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Szkolenie dowódców:

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
2. Kierowanie działaniami gaśniczymi
3. Działania gaśnicze
4. Działania ratownictwa na drodze
5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
8. Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP (JOT OSP)

 

Szkolenie kierowców - konserwatorów:

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas działań ratowniczo- gaśniczych
1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego
2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych
4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp
5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
8. Konserwacja i eksploatacja pił
9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
10. Łączność i alarmowanie

 

 

Zasady łączności - 2012

Metodyka postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby KDR

Oznakowanie pojazdów - 2008 r.

Protokół IGO OSP KSRG

Metodyka oceny IGO OSP KSRG

Regulamin zawodów OSP - 2011

Regulamin zawodów MDP CTIF - 2010

Lądowanie śmigłowca LPR

Lądowiska LPR - woj. pomorskie - wrzesień 2015

Wymagania dla OSP

Zasady udzielania wsparcia psychicznego

Wytyczne - pomór świń

Wytyczne - barszcz sosnowskiegoMasz problem z otwarciem plików? Poniżej darmowy program do otwierania prezentacji:

PowerPoint Viewer 2010