Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Starszy technik

ds. organizacyjno-kadrowych

mł. ogn. Iwona Szewczyk

tel. wew. 219

Starszy technik

mgr Martyna Wieczerzak

tel. wew. 210