Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Starszy technik

ds. organizacyjno-kadrowych

st. sekc. Iwona Szewczyk

tel. wew. 219