Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. kpt. Grzegorz Jarzemski

tel. wew. 221

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. Adam Mieczkowski

tel. wew. 222Zmiana I

 

Zmiana II

 

Zmiana III