Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. Grzegorz Jarzemski

tel. wew. 221

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 

tel. wew. 221Zmiana I

 

Zmiana II

 

Zmiana III