Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Naczelnik wydziału

mł. kpt. Jakub Czaplicki

tel. wew. 114

Zastępca naczelnika wydziału

mł. kpt. Kamil Kuceł

tel. wew. 115

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

 

Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Dyżurny operacyjny

mł. kpt. Agnieszka Kołtek

Młodszy inspektor

asp. Michał Wojtkowski

Starszy ratownik

mł. asp. Michał Skalski

Ratownik

st. sekc. Anna Piechowska

Ratownik

sekc. Maciej Ruczkowski