Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Komendant Powiatowy

mł. bryg. Jarosław Gryciuk

Zastępca Komendanta Powiatowego

mł. bryg. Łukasz Zblewski