Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

p.o. Komendant Powiatowy

bryg. Janusz Leszczewski

tel. wew. 210

Z-ca Komendanta Powiatowego

mł. bryg. Łukasz Zblewski

tel. wew. 210