Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Komendant Powiatowy

st. kpt. Jarosław Gryciuk

Pełniący obowiązki Z-cy Komendanta Powiatowego

mł. bryg. Łukasz Zblewski