Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Komendant Powiatowy

st. kpt. Jarosław Gryciuk

p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego

mł. bryg. Łukasz Zblewski