Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Komendant Powiatowy

bryg. Janusz Leszczewski

tel. wew. 113

p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego

mł. kpt. Hubert Grzesiowski

tel. wew. 111