Techniczny

Stanowisko

Stopień, imię i nazwisko

Zdjęcie

Starszy technik

Tomasz Paleń

tel. wew. 216