Bezpiecznie na obozach harcerskich.


    Wakacje trwają już w najlepsze. Na terenie powiatu nowodworskiego, w szczególności na Mierzei Wiślanej, organizowane są przez harcerzy obozy wypoczynkowe pod namiotami. Funkcjonariusze z KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim podjęli działania związane ze sprawdzeniem miejsc takiego wypoczynku oraz kontrolą obozowisk w trakcie ich trwania. W/w działania włączyła się również  nowodworska Policja i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Na dzień dzisiejszy (tj. 16.07.2018 r.) na terenie powiatu realizowanych jest 15 obozów harcerskich.
W trakcie kontroli strażacy zwracają baczną uwagę na: dokumentację i teren obozu, możliwość realizacji łączności ze służbami ratowniczymi, warunki i organizację ewakuacji (drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórki), możliwość prowadzenia łączności radiowej. Ponadto realizowane są działania edukacyjne dla uczestników obozu uwzględniające zagrożenia jakie mogą się pojawić w trakcie jego trwania oraz omawiane są zasady ochrony przeciwpożarowej.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański

 

 

 

Czasowy posterunek Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej


Od 02 lipca do 04 września 2018 r. w miejscowości Krynica Morska, na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej utworzony został czasowy posterunek Państwowej Straży Pożarnej. Codziennie, przez 24 h, w w/w posterunku służbę pełni 4 funkcjonariuszy. Dwóch z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nowy Dwór Gdański i dwóch podchorążych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbywających zawodowe praktyki studenckie.
Utworzenie czasowego posterunku ma na celu podwyższenie względów bezpieczeństwa w obrębie Mierzei Wiślanej, a w szczególności, w Krynicy Morskiej. Dodatkowo posterunek został doposażony w średni samochód ratowniczo- gaśniczy Renault GBA 2,5/16 wraz z pełnym wyposażeniem z Ośrodka Szkoleniowego PSP    w Słupsku.
Ponadto w Komendzie Powiatowej Państwowej w Nowym Dworze Gdańskim, w okresie wakacyjnym zawodowe praktyki studenckie odbywa 12 podchorążych z SGSP. Łącznie, przez cały okres wakacyjny, zrealizuje swój program praktyk w tut. Komendzie 36 podchorążych. Stanowią oni dodatkowe wsparcie osobowe, jak również swoisty „odwód operacyjny”. W ramach realizowanych praktyk pełnią służbę w JRG, posterunku Krynica Morska oraz w systemie 8 godzinnym.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański

 

 

XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

 

 10 – 13 lipca 2018 roku przeprowadzono jubileuszowe XXXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym

 

Opracowanie filmu: st. kpt. Marcin Wróblewski

Organizacja tych zawodów na obiektach sportowych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance oraz na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu była dużym wyzwaniem dla strażaków PSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym po raz pierwszy powierzono rolę Gospodarza Mistrzostw.

Duże doświadczenie w organizacji imprez sportowych najwyższej rangi oraz dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających oczekiwania organizatorów i zawodników, pozwoliły na przeprowadzenie naszych Mistrzostw na najwyższym poziomie.

Zawody stanowiły podsumowanie całorocznego szkolenia strażaków, prowadzonego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Sport pożarniczy to pokaz sprawności fizycznej strażaka, ale również element wyszkolenia i przygotowania do wykonywania zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole.

W tegorocznych Mistrzostwach udział wzięło:

    16 reprezentacji Komend Wojewódzkich PSP,
    4 szkoły pożarnicze: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
     4 reprezentacje zagraniczne: Bułgaria, Łotwa, Słowacja i Ukraina.

Rywalizacja prowadzona była w czterech 4 konkurencjach sportu pożarniczego:

    wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni,
    pożarniczy tor przeszkód 100 m,
    sztafeta pożarnicza 4x100 m z przeszkodami,
    pożarnicze ćwiczenie bojowe.

Komisja sędziowska składała się z funkcjonariuszy z Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem asp. sztab. Radosława Wawrzyniaka, KM PSP Bydgoszcz.

Mistrzostwa zakończyły się wielkim sukcesem strażaków PSP z terenu województwa pomorskiego, którzy zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw, a Mirosław Cyrson zajął 1 miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego.

Wyniki:

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni – klasyfikacja zespołowa:

    Wojewódtwo małopolskie – 01:31:35 s
    Województwo mazowieckie – 01:31:74 s
    Województwo pomorskie – 01:32:96 s

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni – klasyfikacja indywidualna:

    Bartłomiej Siepietowski – województwo małopolskie – 00:14:28 s
    Mateusz Jurkiewicz – województwo małopolskie – 00:14:38 s
    Mirosław Cyrson – województwo pomorskie – 00:14:39 s

Pożarniczy tor przeszkód – 100 m – klasyfikacja zespołowa:

    Województwo mazowieckie – 01:43:57 s
    Województwo pomorskie – 01:45:90 s
    Województwo świętokrzyskie – 01:46:41 s

Pożarniczy tor przeszkód – 100 m – klasyfikacja indywidualna:

    Przemysław Żydaczek – województwo warmińsko – mazurskie – 00:16:53 s
    Mirosław Cyrson – województwo pomorskie – 00:16:63 s
    Dawid Kowalik – województwo świętokrzyskie – 00:16:86 s

Sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami – klasyfikacja zespołowa:

    Województwo świętokrzyskie – 01:02:47 s
    Województwo wielkopolskie – 01:03:52 s
    Województwo mazowieckie – 01:03:56 s
    Województwo pomorskie – 01:03:79 s (Radosław Cyrson, Radosław Stenka, Mirosław Cyrson, Bartłomiej Kandybowicz)

Pożarnicze ćwiczenie bojowe:

    Województwo pomorskie – 00:25:62 s (Damian Wenta (W), Damian Wenta (K), Radosław Cyrson, Radosław Stenka, Bartłomiej Kandybowicz, Andrzej Cyrson, Sebastian Staroszczyk)
    Województwo warmińsko-mazurskie – 00:25:91 s
    Województwo dolnośląskie – 00:26:18 s

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni – ŚWIAT:

    Ukraina – 01:27:51 s
    Polska – 01:28:05 s
    Słowacja – 01:35:85 s

Pożarniczy tor przeszkód – 100 m – ŚWIAT:

    Ukraina – 01:39:02 s
    Polska – 01:41:46 s
    Słowacja – 01:45:17 s

Sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami – ŚWIAT:

    Ukraina – 01:01:06 s
    Polska – 01:03:52 s
    Bułgaria – 01:05:06 s

Pożarnicze ćwiczenie bojowe – ŚWIAT:

    Polska – 00:27:18 s
    Słowacja – 00:27:91 s
    Ukraina – 00:28:72 s

Dwubój pożarniczy – klasyfikacja krajowa:

    Mirosław Cyrson – województwo pomorskie – 00:31:02 s
    Bartłomiej Siepietowski – województwo małopolskie – 00:31:35 s
    Mateusz Jurkiewicz – województwo małopolskie – 00:31:80 s

Uroczystego wręczenia medali, pucharów i dyplomów dokonali: nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Janusz Halak – kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP, Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda kujawsko-pomorski oraz Zbigniew Rasielewski – wiceprezydent Torunia.

Organizatorami Mistrzostw byli: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu i Komenda Miejska PSP w Toruniu.

Szczegółowe wyniki dostępne na stronie: XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM - wyniki

 

 

 

 

KW PSP GDAŃSK - ORWARCIE WSPINALNI W GDAŃSKU

 

Podczas wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Gdańsku odbyło sie otwarcie obiketu wspinalni.

W uroczytości udział wzięli:

 • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
 • nadisnp. Jan Lach – zastępca komendanta głównego Policji,
 • gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • nadbrygadier Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,  
 • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
 • ks. kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,
 • ks. dr Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,
 • ks. ppłk Sławomir Pałka – kapłan Ordynariatu Polowego Diecezji Gdańska,
 • płk SG Andrzej Prokopski – p.o. komendant morskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • płk Andrzej Płocha – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • insp. Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji,
 • ppłk Jacek Wiercioch – wojskowy komendant uzupełnień,
 • mjr Piotr Dąbrowski – dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku,
 • kpt. dr Milena Szymańska – zastępca dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku,
 • płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
 • ppłk Cezariusz Frąckowiak – szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,
 • Magdalena Kuszmider – wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”,
 • Włodzimierz Lubański – ambasador Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”
 • st. asp. Tomasz Richert – Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
 • asp. sztab. Mariusz Paprocki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Wspinalnia to obiekt treningowy o wysokości odpowiadającej 3 piętrowemu budynku (ok. 14 m), umożliwiajacej treningi wspinania przy użyciu drabiny hakowej, wyposażony dodatkowo w 2 sztuczne tory do wspinaczki z niezależnym podwójnie zabezpieczonym układem automatycznej indywidualnej asekuracji, z najwyższej jakości zabezpieczeniem oraz ścieżką dobiegową taranową.

Łączny koszt inwestycji to 449 934 zł. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków Polskiej Fundacji Kultury Sportu i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”.

 

 

 

Stargard – potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP