DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet pomorscy strażacy składają Wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, miłości oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także dużo uśmiechu nie tylko w tym szczególnym dniu.

Życzenia pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP z okazji Dnia Kobiet

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

 

 

 

OGNISTY RATOWNIK GORĄCA KREW

W dniu 14.03.2019 od godziny 8 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbędzie się zbiórka krwi w ramach akcji OGNISTY RATOWNIK GORĄCA KREW zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się i oddania krwi.

 

 

Stop wypalalaniu traw

W zeszłym roku w Polsce doszło do prawie 126 tys. pożarów, spośród których aż 38 tys. stanowiły pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w większości spowodowane wypalaniem traw. Dlatego właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Państwową Strażą Pożarną zainaugurowały akcję „Stop pożarom traw”.

Kampania informacyjna rozpoczęta właśnie przez MSWiA i Straż Pożarną ma na celu uświadomienie, jak niekorzystne dla środowiska jest wypalanie traw, będące przyczyną setek tysięcy pożarów, w których ludzie tracą dorobek całego życia, a nawet ponoszą śmierć.

W tym roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała już 38 634 pożary traw, w których śmierć poniosły dwie osoby, a 101 zostało rannych. W zeszłym roku tego typu pożary także były bezpośrednią przyczyną śmierci dwóch osób – w 2011 r. ofiar było aż szesnaście. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Straty, które są spowodowane pożarami traw w 2017 roku, oszacowane zostały na ponad 10 mln zł.

Co roku strażacy walczą ze zjawiskiem wypalania traw. Najwięcej tego typu zdarzeń ma miejsce w marcu i kwietniu. Tylko w 2017 roku do gaszenia pożarów traw wyjechało 266 000 strażaków. Kampania informacyjna „Stop pożarom traw” ma na celu uświadomienie społeczeństwa o negatywnych skutkach wypalania traw. Na specjalnie przygotowanej stronie www.stoppozaromtraw.pl, odnaleźć możemy m.in. statystyki dotyczące szkodliwości zjawiska wypalania traw, a także negatywne skutki takich zdarzeń.

Należy pamiętać, że po okresie zimy trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Z informacji wynika, że prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (dla porównania szybki bieg to prawie 19 km/h, a szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Niemożliwe jest samodzielnie zapanowanie nad żywiołem i kontrola stopnia i kierunku wypalania traw – pożary bardzo często w niezwykle szybkim tempie przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Za ponad 94% przyczyn powstania tego typu pożarów odpowiedzialny jest człowiek.

Opracowanie: MSWiA

 

 

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

 

25 lutego 2019 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

 

W naradzie uczestniczyli:

 

-        Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm RP,

 

-        nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP,

 

-        Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski,

 

-        ppłk Ryszard Storczyk – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,

 

-        płk SG Andrzej Prokopski – komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku,

 

-        dr Tomasz Szturo – zastępca dyrektora ds. edukacji i zbiorów Muzeum II Wojny Światowej,

 

-        st. asp. Tomasz Richert – przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,

 

-        asp. sztab. Mariusz Paprocki – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,

 

-        ksiądz kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków Diecezji Elbląskiej,

 

-        szefowie zakładowych służb ratowniczych:

 

-        Grzegorz Bulwa – komendant Portowej Straży Pożarnej w Gdyni,

 

-        Jarosław Chodnicki – kierownik ZSR Gdańskiej Stoczni Remontowej,

 

-        Jerzy Kowalczyk – Szef Ochrony Przeciwpożarowej Grupy Polpharma S.A.,

 

-        Marek Labuda – komendant Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski PERN S.A.,

 

-        Piotr Pryczkowski – komendant Lotos Straż Sp. z o.o.,

 

-        Karol Madej – zastępca dyrektora Zarządu Portowej Straży Pożarnej „Florian” Sp z o.o.,

 

-        Piotr Rudo – komendant Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej,

 

-        komendanci miejscy/powiatowi PSP,

 

-        dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych,

 

-        naczelnicy wydziałów KW PSP.

 

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha przywitał przybyłych gości. Następnie poszczególni naczelnicy KW PSP omówili zagadnienia z zakresu własnych wydziałów.

 

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Dariusz Żywicki dokonał syntetycznego omówienia wydatkowania wszystkich środków finansowych na jednostki PSP oraz OSP w latach 2015 – 2018 w podziale na poszczególne powiaty województwa pomorskiego.

 

Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński omówił zaangażowanie pomorskich parlamentarzystów w działania na rzec poprawy bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim. 

 

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom PSP za zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz przedstawił cele i kierunki na rok 2019.

 

Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk wyraził podziw i szacunek dla profesjonalizmu, wielkiego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego.

 

Rok 2018 w krótkim podsumowaniu liczbowym:

 

-        1671 strażaków PSP pełni służbę w województwie pomorskim,

 

-        29526 zdarzeń (średnio jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały co 17 min. 48 s),

 

-        3401 obiektów poddano sprawdzeniu w ramach czynności kontrolno – rozpoznawczych,

 

-        1730 osób przeszkoliła PSP w zakresie różnych dziedzin ratownictwa i specjalizacji.