Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu nowodworskiego w dniu 1 czerwca 2019r.

W związku ze wzrostem poziomów wody w Wiśle na skutek przejścia fali wezbraniowej i ogłoszonymi ostrzeżeniami hydrologicznymi, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wraz z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomaszem Komoszyńskim, dokonali przeglądu stanu wałów oraz obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański.

Podczas pobytu sprawdzono stan wałów przeciwpowodziowych w dolnym odcinku Wisły. Komendant Główny zapoznał się z charakterystyką hydrologiczną powiatu nowodworskiego oraz zagrożeniami wynikającymi z położenia powiatu na terenie Żuław Wiślnych. Odwiedzili najważniejsze obiekty infrastruktury przeciwpowodziowej: śluzę „Gdańska Głowa”, oraz stację pomp „Chłodniewo”.

Podczas wizyty Komendant Główny i Pomorski Komendant Wojewódzki spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz wizytowali  Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie.   

W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Sławomir Szymański - Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim.
- bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
- mł. bryg. Jarosław Gryciuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

24. 05. 2019 r. - nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie

W dniu 24 maja 2019 roku przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ostaszewo.
W uroczystości udział wzięli:
- Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski,
- nadryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Maciej Kazienko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
- mł.bryg.. Jarosław Gryciuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Michał Chrząszcz – Wójt Gminy Ostaszewo,
- druhny i druhowie z OSP Ostaszewo i powiatu nowodworskiego oraz mieszkańcy Ostaszewa.
Jednostka OSP Mikoszewo otrzymała średni samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3,5/30 na podwoziu MAN. Wartość samochodu to 779 820 złotych, a środki na zakup pochodziły z następujących źródeł:
- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 280 000 zł,
- Urząd Gminy Ostaszewo – 399 820 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 100 000 zł.

 

KP PSP NOWY DWÓR GDAŃSKI – POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

 

18 maja 2019 roku na placu  przed Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji nowodworskich strażaków w kościele Niepokalanego Serca Maryi.

Po mszy pododdziały funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy z całego powiatu przemaszerowali na plac centralnych uroczystości, podczas których wręczono odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostali również druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowodworskiego. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Pomorskiego wyróżniło i odznaczyło strażaków ochotników.

Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością:

- nadbryg. Tomasz Komoszyński - pomorski komendant wojewódzki PSP,

- Jacek Gross, starosta nowodworski,

- Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego,

- komendanci powiatowi PSP z sąsiednich powiatów,

- wójtowie gmin powiatu nowodworskiego

Kolejnym punktem Powiatowego Dnia Strażaka był festyn strażacki pod nazwą „poczuj się strażakiem”, gdzie najmłodsi mogli skorzystać z atrakcji takich jak: cięcie pojazdu, przepłynąć młodzią motorową po Tudze, wspiąć się na drabinkę linową, udzielać pierwszej pomocy, „popracować w zadymieniu”, „gasić symulowane pożary”.

Opracowanie: mł.bryg. Łukasz Zblewski - KP PSP Nowy Dwór Gdański,

Zdjęcia: KP PSP Nowy Dwór Gdański.

 

18.05.2019 r. Powiatowy Dzień Strażaka

 

 

 

Ogłoszenie - granty BRD

Pomorski Komendant Wojewódzki jako LIDER STAŁEGO ZESPOŁU Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w obszarze RATOWNICTWO włącza się do rozpropagowania i zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Granty BRD". 

Konkurs „Granty BRD” ma na celu wsparcie finansowe dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych na terenie województwa pomorskiego.

 

Szczegóły: http://prbrd.gda.pl/granty-brd/

Opracował: st.bryg. Marian Hinca – KW PSP w Gdańsku.