UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI 100.ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W KW PSP

16 listopada 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP obyła się uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podczas uroczystości pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński podziękował strażakom, pracownikom cywilnym komendy za służbę oraz pogratulował wzorowej postawy podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski

 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018 – 100 LAT NIEPODLEGŁEJ

 

Uroczystości narodowego święta odzyskania przez Polskę niepodległości nowodworscy strażacy rozpoczęli od uroczystej zmiany flagi państwowej przed Komendą Powiatową PSP.

Kolejnym punktem uroczystości był udział funkcjonariuszy w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na terenie miasta Nowy Dwór Gdański. Msza Święta za Ojczyznę w kościele pw. Przemienienia Pańskiego była pierwszym punktem miejskich uroczystości. Następnie, w kolumnie marszowej, uczestnicy przeszli ulicami miasta pod pomnik przy skwerze F. Chopina. Podniesienie flagi państwowej i odśpiewany hymn rozpoczęły tą część uroczystości. Następnie odbyły się przemówienia. Komendant Powiatowy PSP st.kpt. Jarosław Gryciuk wraz z przybyłymi delegacjami złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Funkcjonariusze tut. Komendy w/w uroczystościach wystawili poczet sztandarowy i flagowy. Dowódcą uroczystości był mł.bryg. Łukasz Zblewski.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański,
zdjęcia – KP PSP Nowy Dwór Gdański, Urząd Miejski Nowy Dwór Gdański

 

 

 

POROZUMIENIE MSWiA I ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną.

W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Opracowanie, zdjęcie: MSWiA


 

 

Wypadek cysterny przewożącej paliwo lotnicze w miejscowości Kmiecin – trasa S7

 

W dniu 31.10.2018 r. o godz. 759 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu samochodów ciężarowych (najechanie na tył pojazdu), na trasie S7. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kmiecin, trasa S7.

 

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, rozwinięciu linii gaśniczej. Po przybyciu specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG Starogard Gdański przepompowano substancję z uszkodzonej cysterny do podstawionej przez właściciela zastępczej cysterny. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa holowniki, które rozpięły skład, a następnie odholowały ciągnik i cysternę z pasa jezdni. Po usunięciu pojazdów uprzątnięto jezdnię z zanieczyszczeń powypadkowych.

 

W działaniach brało udział pięć zastępów z JRG Nowy Dwór Gdański w sile 10 ratowników i trzy zastępy z JRG Starogard Gdański w sile 8 ratowników.

 

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański

 


Pożar lasu - ćwiczenia jednostek ratowniczo-gaśniczych – Krynica Morska 2018

W dniu 25.10 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Nadleśnictwem Elbląg  przeprowadziła ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie leśnictwa Przebrno – m. Krynica Morska.

Pożar lasu, niesprzyjające warunki atmosferyczne, brak punktów czerpania wody w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru – to główne punkty scenariusza ćwiczeń.

Jednostki państwowej i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu nowodworskiego zostały zadysponowane w celu ugaszenia pożaru lasu oraz zapewnienia adekwatnego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych, w tym dostarczaniu wody na duże odległości.  Równocześnie realizowane zostały zadania związane z: organizacją, dowodzeniem podczas działań gaśniczych oraz koordynacją i współdziałaniem z innymi służbami.

W ćwiczeniach brały udział:

  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowym Dworze Gdańskim,
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Krynica Morska, Sztutowo, Stegna, Jantar, Mikoszewo, Marzęcino, Łaszka, Broniewo, Stegienka, Chełmek Osada.

W celu zapewnienia ciągłości dowodzenia oraz możliwości dokonania pełnej analizy zagrożeń mogących wystąpić przy tego typy zdarzeniach niezbędne było utworzenie  SZTABU akcji z funkcjonariuszy KP PSP Nowy Dwór Gdański przedstawicieli służb/instytucji.

W pracę SZTABU włączyli się przedstawiciele podmiotów:

  • Nadleśnictwo Elbląg, Leśnictwo Przebrno, Kąty Rybackie Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, Urząd Morski w Gdyni, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Baza Materiałowa w Stegnie, Urząd Miasta Krynica Morska, Urząd Gminy Sztutowo, Urząd Gminy Stegna, Urząd Miasta Nowy Dwór Gdański, Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”.

Reasumując, w trakcie ćwiczeń zostało zbudowane zasilanie z Zalewu Wiślanego, które pozwoliło na podanie 12 skutecznych prądów wody. Łączna długość linii zasilających wyniosła ponad 600 m. W ćwiczeniach brało udział 16 zastępów straży i 70 strażaków.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański,

Zdjęcia  - p. Tomasz Chudzyński i KP PSP Nowy Dwór Gdański,

Materiał filmowy – p. Dariusz Labuda