03.04.2019 r. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe

3 kwietnia 2019 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Do udziału w konkursie zgłoszono uczniów, reprezentujących gminy powiatu nowodworskiego. Całość konkursu została podzielona na dwa etapy: pierwszy – obejmował rozwiązanie testu, składającego się z 30 pytań. Pięć osób, z każdej grupy wiekowej, które najlepiej odpowiedziało na pytania przeszło do tzw. FINAŁU – czyli pytań ustnych. Drugi etap obejmował zagadnienia związane z: taktyką działań ratowniczo-gaśniczych, przepisami przeciwpożarowymi, stopniami i dystynkcjami obowiązującymi w PSP i OSP oraz znajomością sprzętu pożarniczego.
Finaliści:
I GRUPA WIEKOWA:
I miejsce – Julia Nurczyk,
II miejsce – Aleksandra Pękala,
III miejsce – Daria Winiarska.

II GRUPA WIEKOWA:
I miejsce – Maja Makowska,
II miejsce – Filip Korytkowski,
III miejsce – Marika Stolarz.

III GRUPA WIEKOWA:
I miejsce – Dominik Komoszyński,
II miejsce – Kinga Matusak,
III miejsce – Katarzyna Ćwiek,
III miejsce – Szymon Korczyc.

Do udziału w eliminacjach szczebla wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Fundatorem nagród dla finalistów był Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański
Zdjęcia KP PSP Nowy Dwór Gdański

 

RUSZYŁA KAMPANIA „Stop Pożarom Traw”!

22 marca 2019 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 w Warszawie podczas briefingu prasowego sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim zainaugurowali kampanię społeczną „STOP pożarom traw”!

– Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Statystyki pokazują, że w 2018 roku doszło do ponad 48 tys. pożarów traw – powiedział Jarosław Zieliński, podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. – Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2018 r. odnotowano prawie 150 tys. pożarów, wśród nich    pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych stanowiły niemal jedną trzecią. Mamy problem z  mentalnością i świadomością ludzi, panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw użyźnia glebę – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw w marcu nie jest przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 11 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Jak poinformował gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu – aż 25 tys. Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku. – Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią do jak największej liczby osób, aby działać prewencyjnie, bowiem odbudowa lasu po pożarze trwa dziesiątki, a spalonych torfowisk setki lat – powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa także strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 7 osób, a 81 zostało rannych. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania. Gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, zwrócił uwagę na fakt, że pożary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, a ich gaszenie może trwać wiele godzin.

Takie akcje angażują również znaczną liczbę strażaków. Może się niestety zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardziej potrzebni. Tam, gdzie bezpośrednio zagrożone będzie życie ludzkie – powiedział komendant. W 2018 r. średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. Komendant główny PSP wyjaśniał szczegółowo jak należy zachować się w przypadku zauważenia pożaru lasu, traw i nieużytków oraz w jaki sposób informować służby ratownicze o takim zdarzeniu.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. - Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

 

 

Nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w MikoszewieW dniu 22 marca 2019 roku przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mikoszewo oraz łodzi dla OSP Jantar.
W uroczystości udział wzięli:
- Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski,
- nadryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Maciej Kazienko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
- st.kpt. Jarosław Gryciuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Ewa Dąbska – Wójt Gminy Stegna,
- druhny i druhowie z OSP Mikoszewo i powiatu nowodworskiego oraz mieszkańcy Mikoszewa.
Jednostka OSP Mikoszewo otrzymała średni samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3/30 na podwoziu MAN. Wartość samochodu to 789 660 złotych, a środki na zakup pochodziły z następujących źródeł:
- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 280 000 zł
- Urząd Gminy Stegna – 300 000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 200 000 zł,
 - środki własne OSP – 9 6960 zł.
W trakcie uroczystości Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński przekazał łódź ratowniczą RIB TM-511OB z silnikiem zaburtowym i przyczepką dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jantarze.

opracował - mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański.

zdjęcia - dh Józef Gliniecki - OSP Jantar

21.03.2019 r. Ćwiczenie przeciwpowodziowe PORT 2019 w Kątach Rybackich.W dniu 25.10 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Urzędem Morskim w Gdyni i Urzędem Gminy Sztutowo  przeprowadziła ćwiczenia przeciwpowodziowe na terenie portu w Kątach Rybackich.

Scenariusz działań zakładał: w związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym związanym z brakiem możliwości odpływu Zalewu Wiślanego do morza zagrożona jest droga wojewódzka nr 501 w miejscowości Kąty Rybackie oraz Muzeum Zalewu Wiślanego  - oddział Narodowego Muzeum Morskiego. Nastąpiło przelanie się wody z basenu portowego na nabrzeże oraz część lądową gdzie znajdują się urządzenia przeładunkowe, place składowe, manewrowe i magazyny. Zagrożone są budynki mieszkalne i hotelowe przy ul. Rybackiej oraz Muzeum Zalewu Wiślanego w miejscowości Kąty Rybackie. Konieczne jest wypompowanie wody przy Muzeum Zalewu Wiślanego. Zabezpieczenie nabrzeża portu rybackiego rękawami przeciwpowodziowymi oraz workami z piaskiem.

W ćwiczenia zaangażowane zostały siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz zastępy z OSP Sztutowo, Stegna, Krynica Morska i Łaszka.

Ponadto na terenie ćwiczeń utworzono tzw. SZTAB, w którym zaangażowani zostali przedstawiciele służb i instytucji, tj.: Urząd Morski w Gdyni, Urząd Gminy Sztutowo, Urząd Gminy Stegna, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Starostwo.

Reasumując, w trakcie ćwiczeń zostało zabezpieczone nabrzeże portu przy użyciu rękawów przeciwpowodziowych i odpompowano wodę z zagrożonego terenu. W ćwiczeniach brało udział 9 zastępów straży i 30 strażaków.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański.

OGNISTY RATOWNIK GORĄCA KREW – zbiórka krwi na terenie KP PSP Nowy Dwór Gdański

W dniu 14.03.2019 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się zbiórka krwi w ramach akcji OGNISTY RATOWNIK GORĄCA KREW”.


Na teren Komendy przyjechał autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Od godziny  9:00 do 14:00 funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, uczniowie nowodworskich szkół oraz mieszkańcy oddali łącznie 10,80 litra krwi. Łącznie krew oddało 24 osoby.