10 lutego 2017 r. Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim

 

10 lutego 2017 roku pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Komoszyński powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim st. kpt. Jarosławowi Gryciukowi.

Zastąpił On na stanowisku st. bryg. Krzysztofa Ostasza, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. St. kpt. Jarosław Gryciuk dotychczas pełnił funkcję zastępcy komendanta powiatowego PSP w nowodworskiej komendzie.

 

 

 

 

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie podwyżek dla słub

 

 

 

 

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

31 stycznia 2017 r. Raport tygodniowy


W minionym tygodniu wyjeżdżaliśmy do zdarzeń 10 razy w tym do 6 razy do miejscowych zagrożeń, 3 razy oraz do jednego fałszywego zgłoszenia z systemu monitoringu pożarowego.

Wśród miejscowych zagrożeń 3 dotyczyły wypadków drogowych w tym dwóch na przebudowywanej drodze krajowej nr 7. W każdym z tych zdarzeń  uczestniczyło więcej niż dwa pojazdy, a uczestnikom udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy z uwagi na ich obrażenia. Pierwsze zdarzenie miało miejsce 25 stycznia w Starych bakach, tam doszło do najechania na siebie kilku pojazdów sześciu samochodów osobowych i ciężarówki. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz pomocy w załadunku uszkodzonych pojazdów i uprzątnięciu jezdni z płynów eksploatacyjnych.

Drugie zdarzenie maiło miejsce w  dniu 27 stycznia w Nowym Dworze Gdańskim przy wjeździe na krajową siódemkę. Tam zderzyły trzy pojazdy w tym dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. W wyniku wypadku dwóm osobom, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, jedną z poszkodowanych wydobyto z samochodu przy użyciu sprzętu hydraulicznego, ponadto zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia i pomagaliśmy w załadunku uszkodzonego pojazdu.

Do innego wypadku doszło 26 stycznia w Jantarze, tam samochód osobowy przewrócił się na bok, poszkodowanemu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy z uwagi na rany i stłuczenia kończyn górnych i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego, ponadto pomagaliśmy w załadowaniu pojazdu na lawetę i zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia.

Wśród pożarów gasiliśmy sadze w kominie w Marzęcinie oraz śmieci w Nowy Dworze Gdańskim.

Ponadto Ochotnicza Straż Pożarne w Jantarze pompowała wodę z zalanej ulicy w Jantarze.


24 stycznia 2017 r. Raport tygodniowy

W okresie od 16 do 23 stycznia przyjęliśmy 12 zgłoszeń, dotyczących 6 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń. Jedno dotyczyło alarmu fałszywego w obiektu w Stegnie.

Do bardzo poważnego pożaru doszło w  miejscowości Gniazdowo w dniu 18 stycznia o godz. 13.47. Po otrzymaniu zgłoszenia, natychmiast zadysponowano siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej  z Nowego Dworu Gdańskiego oraz zastępy OSP z gminy Ostaszewo. Po dojeździe pierwszych zastępów dowódca stwierdził, iż pożarem objęty jest cały budynek co potwierdzało bardzo duże zadymienie wokół budynku oraz płomienie wydobywające się przez otwory w okienne i drzwiowe w budynku.

Szybko rozprzestrzeniony pożar spowodował, iż niemożliwe było wprowadzenie prądów wody na poddasze budynku od wnętrza budynku, ponieważ jedyne wejście uległo spaleniu, a spalone stropy nie pozwalały na bezpieczne poruszanie się ratowników.  
W celu ugaszenia pożaru, podano 2 prądy wody z podnośników i jeden z drabiny, co pozwoliło  ugasić pożar. W trakcie pożaru pomocy udzielono jednemu z mieszkańców, który źle się poczuł. Mężczyźnie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który przewiózł go na obserwację do szpitala.
 
W działaniach udział brało łącznie 12 zastępów PSP i OSP.

W dniu 16 stycznia gasiliśmy pożar samochodu osobowego w Świerznicy. Ponadto 4 krotnie gasiliśmy pożary sadz w kominach w budynkach mieszkalnych. Ww. zdarzenia są bardzo niebezpieczne i mogą być poważne w skutkach. W dalszym ciągu, pomimo naszych apeli do właścicieli i użytkowników budynków mieszkalnych, nie przykładają oni właściwej wagi do prawidłowej eksploatacji przewodów wentylacyjnych i kominowych.  Od początku tj. w ciągu 4 tygodni doszło do 8 tego typu pożarów.

5 krotnie wyjeżdżaliśmy do miejscowych zagrożeń. Najpoważniejsze miało miejsce w dniu 19 stycznia w Strych Babkach, tam w wyniku kolizji doszło do rozszczelnienia zbiorników na paliwo w ciężarówce i wycieku na jezdnię. Strażacy przy użyciu sorbentu zabezpieczyli wyciek i zużyty sorbent przekazali pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety ruch na drodze nr 7 był znacznie utrudniony.

Ratowaliśmy również topiącego się psa na rzece Tuga w miejscowości Tujsk. Zwierzę zostało wyciągnięta przez strażaków w specjalnych ubraniach do pracy w wodzie i przekazane właścicielce.