POROZUMIENIE MSWiA I ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną.

W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Opracowanie, zdjęcie: MSWiA


 

 

Wypadek cysterny przewożącej paliwo lotnicze w miejscowości Kmiecin – trasa S7

 

W dniu 31.10.2018 r. o godz. 759 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu samochodów ciężarowych (najechanie na tył pojazdu), na trasie S7. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kmiecin, trasa S7.

 

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, rozwinięciu linii gaśniczej. Po przybyciu specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG Starogard Gdański przepompowano substancję z uszkodzonej cysterny do podstawionej przez właściciela zastępczej cysterny. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa holowniki, które rozpięły skład, a następnie odholowały ciągnik i cysternę z pasa jezdni. Po usunięciu pojazdów uprzątnięto jezdnię z zanieczyszczeń powypadkowych.

 

W działaniach brało udział pięć zastępów z JRG Nowy Dwór Gdański w sile 10 ratowników i trzy zastępy z JRG Starogard Gdański w sile 8 ratowników.

 

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański

 


Pożar lasu - ćwiczenia jednostek ratowniczo-gaśniczych – Krynica Morska 2018

W dniu 25.10 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Nadleśnictwem Elbląg  przeprowadziła ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie leśnictwa Przebrno – m. Krynica Morska.

Pożar lasu, niesprzyjające warunki atmosferyczne, brak punktów czerpania wody w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru – to główne punkty scenariusza ćwiczeń.

Jednostki państwowej i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu nowodworskiego zostały zadysponowane w celu ugaszenia pożaru lasu oraz zapewnienia adekwatnego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych, w tym dostarczaniu wody na duże odległości.  Równocześnie realizowane zostały zadania związane z: organizacją, dowodzeniem podczas działań gaśniczych oraz koordynacją i współdziałaniem z innymi służbami.

W ćwiczeniach brały udział:

  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowym Dworze Gdańskim,
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Krynica Morska, Sztutowo, Stegna, Jantar, Mikoszewo, Marzęcino, Łaszka, Broniewo, Stegienka, Chełmek Osada.

W celu zapewnienia ciągłości dowodzenia oraz możliwości dokonania pełnej analizy zagrożeń mogących wystąpić przy tego typy zdarzeniach niezbędne było utworzenie  SZTABU akcji z funkcjonariuszy KP PSP Nowy Dwór Gdański przedstawicieli służb/instytucji.

W pracę SZTABU włączyli się przedstawiciele podmiotów:

  • Nadleśnictwo Elbląg, Leśnictwo Przebrno, Kąty Rybackie Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, Urząd Morski w Gdyni, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Baza Materiałowa w Stegnie, Urząd Miasta Krynica Morska, Urząd Gminy Sztutowo, Urząd Gminy Stegna, Urząd Miasta Nowy Dwór Gdański, Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”.

Reasumując, w trakcie ćwiczeń zostało zbudowane zasilanie z Zalewu Wiślanego, które pozwoliło na podanie 12 skutecznych prądów wody. Łączna długość linii zasilających wyniosła ponad 600 m. W ćwiczeniach brało udział 16 zastępów straży i 70 strażaków.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański,

Zdjęcia  - p. Tomasz Chudzyński i KP PSP Nowy Dwór Gdański,

Materiał filmowy – p. Dariusz Labuda

 


 ĆWICZENIA RATOWNICZE "STAROGARD - 2018"

24 października 2018 roku na terenie powiatu starogardzkiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „STAROGARD 2018”.

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, w tym centralnego odwodu operacyjnego województwa pomorskiego: Kompania gaśnicza „HEWELIUSZ”, Pluton logistyczny „POSEJDON”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „STAROGARD”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „GDAŃSK” oraz „TCZEW” oraz Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza „GDAŃSK”. Łącznie ćwiczyło około 175 strażaków oraz 52 pojazdy ratowniczo – gaśnicze i specjalne.

Zgodnie z założeniem, ćwiczenia zostały podzielone na następujące epizody:

  • epizod I – CHEMICZNO – EKOLOGICZNY: na terenie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w wyniku upadku beczki transportowej z rampy magazynowej następuje wyciek chloru;
  • epizod II – POSZUKIWAWCZO – RATOWNICZY: podczas próby wycięcia stalowej, stacjonarnej suszarni do zbóż doszło do przesunięcia się maszyny oraz częściowego zawalenia się stropu, wewnątrz obiektu znajdują sie trzy osoby;
  • epizod III – TECHNICZNY: na niestrzeżonym przejeździe kolejowym usytuowanym na drodze wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Jabłowo dochodzi do zderzenia autobusu z lokomotywą spalinową oraz pojazdem osobowym, autokarem podróżowało 10 podróżnych, samochodem 2 osoby a lokomotywą 1 osoba, podczas działań ratowniczych dochodzi do rozszczelnienia zbiornika LPG.

Po zakończeniu ćwiczeń w obecności st. bryg. Piotra Sochy – zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz pracowników Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.  została omówiona organizacja i przebieg ćwiczeń.

Czytaj też: Radio Gdańsk - Wyciek niebezpiecznych substancji i poszukiwania. Efektowne ćwiczenia ratownicze w Starogardzie Gdańskim

 

 

 

18.10.2018r. Pożar budynku mieszkalnego w Marynowach

W dniu 18.10.2018 r. o godz.  0252 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o  pożarze  11kg butli z gazem  w budynku mieszkalnym.

Niezwłocznie na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim         i Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu.. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się budynek mieszkalny na parterze i poddaszu pierwszym piętrze Pożar obejmował ponad 1/4 budynku. Pięć osób dorosłych zamieszkujących w obiekcie ewakuowało się przed przybyciem jednostek straży pożarnej, Jeden z mieszkańców uskarżał się na duszności. W bezpośrednim sąsiedztwie nie było żadnych zagrożonych obiektów.

Działania ratowników skupiły się głównie na udzieleniu pomocy medycznej osobie poszkodowanej i równoczesnym podaniu skutecznych prądów gaśniczych w natarciu na palący się obiekt. W trakcie działań zadysponowano kolejne zastępy straży. Łącznie podano 7 prądów wody w natarciu - w tym 2 z podnośników hydraulicznych i 1 z drabiny mechanicznej. Ratownicy prowadząc działania gaśnicze zlokalizowali 3 butle z gazem propan-butan o wadze 11kg i niezwłocznie wynieśli je na zewnątrz, gdzie sukcesywnie schładzane były prądem wody. Powyższe działania pozwoliły na ugaszenie/lokalizację pożaru. Po oddymieniu budynku przystąpiono do częściowej rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcji i dogaszaniu zarzewi ognia. W trakcie działań na miejsce przybył ZRM, któremu przekazano poszkodowaną osobę. Po przebadaniu lekarz zdecydował o przewiezieniu pacjenta do szpitala. Na zewnątrz wyniesiono część mienia i wyposażenia kuchni. Wykorzystując kamerę termowizyjną sprawdzono cały budynek - nie stwierdzono występowania zagrożeń.

W działaniach łącznie brało udział 16 zastępów straży i 50 strażaków.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański

 zdjęcia: Mateusz Grabowski -"Żuławy TELEGRAF"