ŻYCZENIA NOWOROCZNE POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

 

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, bezpieczne ferie zimowe – spotkania z uczniami

 

 Sezon grzewczy już w pełni. Za kilka dni rozpocznie się przerwa świąteczna, a zaraz po niej ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu.

W dniach 09 – 10 grudnia funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej tut. komendy przeprowadzili cykl spotkań z uczniami ze szkół w Marzęcinie, Kmiecinie, Lubieszewie, Jantarze, Drewnicy i Tujsku. Spotkania prowadzone były razem z funkcjonariuszami Policji.

Głównym tematem spotkań było omówienie zagrożeń jakie niosą za sobą pożary w budynkach mieszkalnych, oraz jakie działania profilaktyczne można podjąć w domu aby wyeliminować zagrożenia. Jednym z ważnych elementów profilaktyki i zabezpieczenia w budynkach mieszkalnych jest montaż czujek. Strażacy omówili zasadę działania takich urządzeń oraz gdzie należy je montować.

Kolejny temat, to bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. W szczególności przedstawione zostały zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie oraz zagrożenia i skutki zabaw na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach.

Najmłodsi otrzymali zadania domowe, aby zweryfikować stan bezpieczeństwa w swoich domach i w ramach prezentów świątecznych przekonać rodziców do zakupu czujek.

 

 

 

 

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański

Wypadek drogowy - zderzenie pojazdu ciężarowego z samochodem osobowym w miejscowości Solnica

 

 W dniu 16.12.2019 r. o godz. 08 08 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu pojazdu ciężarowego z samochodem osobowym w miejscowości Solnica, gmina Nowy Dwór Gdański.

Niezwłocznie na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim, OSP w Nowym Dworze Gdańskim i Rakowiskach.

Działania straży pożarnej, na miejscu zdarzenia, polegały: na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy trzem osobom poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów w pojazdach. Ze zbiornika samochodu ciężarowego w wyniku zdarzenie nastąpił niewielki wyciek oleju napędowego. Podłożono rynnę pod zbiornik celem zebrania wyciekającego paliwa. Następnie wykorzystując pompę LUTZ przepompowano olej napędowy do dwóch plastikowych beczek. Pomoc drogowa przetransportowała samochód osobowy, ciężarowy oraz przyczepę na wskazany przez Policję parking. Uprzątnięto odcinek jezdni z zanieczyszczeń powypadkowych.

W działaniach brały udział 4 zastępy JRG w sile 10 ratowników, 1 zastęp OSP Nowy Dwór Gdański w sile 5 ratowników, 1 zastęp OSP Rakowiska w sile 4 ratowników. 

 

 

 

 

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański

 

Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Marynowy, motorowa łódź ratownicza typu RIB i wyposażenie dla KP PSP Nowy Dwór Gdański

 

13 grudnia 2019 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się uroczystość związana z przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marynowach, motorowej łodzi ratowniczej typu RIB, systemu łączności radiowej i  kompresora do napełniania butli powietrznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim.

W uroczystości udział wzięli:

- Pan Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski,

- Pan nadbrygadier Tomasz Komoszyński - pomorski komendant wojewódzki PSP,

- Pan Maciej Kazienko – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

- Pan Wiesława Labuda - Prezes Zarządu Fundacji LOTOS,

- ks. Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków w Nowym Dworze Gdańskim,

- Pan Jacek Gross – starosta nowodworski,

- Pan Jacek Michalski –  burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego,

- Pan Robert Zieliński – wójt Gminy Sztutowo,

- Pan Krzysztof Swat – burmistrz Krynicy Morskiej,

- funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim, druhny i druhowie z OSP Marynowy.

Przekazany zostały niżej wymieniony pojazd, łódź i wyposażenie:

1.      Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA RT z napędem terenowym na podwoziu pojazdu ciężarowego Mercedes dla jednostki OSP Marynowy. Samochód wyposażony w zbiornik wody o pojemności 4300 litrów i autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę. Pojazd pozwalający na prowadzenie działań gaśniczych oraz działań z zakresu ratownictwa specjalistycznego. Wartość zakupu  849 tys. zł -  zrealizowano ze środków:

- Gminy Nowy Dwór Gdański – 389 tys. zł,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 340 tyś zł,

- WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku – 20 tys. zł,

- Środków Ubezpieczeniowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 100 tys. zł.

 

2.      Motorowa łódź ratownicza typu  RIB dla t Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Łódź o długości 5 metrów 70 centymetrów z czterosuwowym silnikiem śrubowym o mocy 100 koni mechanicznych, mogąca jednocześnie przewieźć 10 osób, transportować osoby poszkodowane w pozycji leżącej na pokładzie oraz na rufie łodzi. Wyposażona w sonar oraz urządzenia nawigacyjne. Przeznaczona do działań ratowniczych oraz likwidacji skutków zdarzeń ekologicznych na akwenach wodnych.

Wartość zakupu 145 tys. zł, które zrealizowano ze środków:

 -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku – 67 tys. zł,

 - Fundacji LOTOS – 15 tys. zł,

 - Środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia…pozyskanych ze

·         Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim – 8 tys. zł,

·         Gminy Nowy Dwór Gdański – 15 tys. zł,

·         Gminy Stegna – 20 tys. zł,

·         Gminy Sztutowo – 10 tys. zł,

·         Nadleśnictwa Elbląg – 8,5 tys. zł,

·         oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Maluta – 1,5 tys. zł.

·          

3.      Rozbudowa systemu łączności UKF na terenie Mierzei Wiślanej. Rozwiązanie, które w oparciu o infrastrukturę Nadleśnictwa  Elbląg pozwala na 100 procentowe pokrycie siecią radiową całej powierzchni powiatu nowodworskiego wraz z częścią przybrzeżną  wzdłuż Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego.

Wartość zadania 40 tys. zł, które zrealizowano ze środków:

      - Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej na lata 2017-2020 –

30 tys. zł.

        -  Gmina Miejska Krynica Morska  - 10 tys. zł.  

 

4.       Kompresor do napełniania butli powietrznych. Urządzenie, które zastąpi ponad 20 letnią wysłużoną  sprężarkę. Nowy kompresor został przekazany w użytkowanie dla tutejszej Komendy z zasobów Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wartość urządzenia 35 tyś zł.

 

      

Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym

 

a)    Nazwa zadania:
„Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w motorową łódź ratowniczą typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym” – umowa nr WFOŚ/D/IV-10/2401/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

b)    Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 145 000,00 zł

c)    Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Dotacja w kwocie 67 000,00 zł (co stanowi 46,21% kosztów kwalifikowanych)

d)    Informacje o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

Zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym został sfinansowany ze środków:

 

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z Umową dotacji nr WFOŚ/D/IV-lO/240l/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 06.09.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w motorową łódź ratowniczą typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym” w kwocie 67.000 złotych.

 

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego, umowa dotacyjna Nr FW/11/2019 zawarta w dniu 05 sierpnia 2019 r. w kwocie 78.000 złotych. Środki finansowe pochodzą z wcześniej podpisanych umów z innymi podmiotami na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim”.

 

- Fundacji LOTOS zgodnie z umową darowizny nr 44/FL/2019 z dn. 26.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 15.000 zł.

 

- Gminy Stegna zgodnie z umową nr 286/1/2019 z dn. 27.05.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 20.000 zł. Gminy Nowy Dwór Gdański zgodnie z umową nr RASS.1/2019 z dn. 03.07.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 15.000 zł.

 

- Gminy Sztutowo zgodnie z umową nr PZ.5543.11.2019 z dn. 04.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 10.000 zł.

 

- Powiatu Nowodworskiego zgodnie z umową nr l/F/2019 z dn. 06.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 8.000 zł.

 

- PGL LP Nadleśnictwa Elbląg zgodnie z umową nr 1/07/2019 z dn. 04.07.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 8.500 zł.

 

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej zgodnie z umową nr 1/2019 z dn. 13.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 1.500 zł.

 

e)    Opis zadania, a po jego zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji:
Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym zakupiono na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w celu sprawnego prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego i ekologicznego, związanych m.in. z likwidacją zagrożeń chemiczno-ekologicznych, powstałych podczas zdarzeń na akwenach wodnych oraz ratowania ludzi.

 

Zakupiona Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska oraz zdrowia, życia mieszkańców powiatu nowodworskiego poprzez:
•    Usprawnienie prowadzenia działań ratowniczych głównie w zakresie ratownictwa wodnego i ekologicznego powstałych na akwenach wodnych na terenie powiatu nowodworskiego,
f)    Aktywny odnośnik do strony www.

 

https://www.wfos.gdansk.pl