List ministra Mariusza Błaszczaka do funkcjonariuszek

 

 

 

 

6 marca 2017 r. Narada roczna. Otwarcie JRG nr 6 w Gdańsku. Powołania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gd.

 

6 marca 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku została otwarta nowa strażnica zlokalizowana w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 5.

 

Po uroczystości, w obiekcie JRG Gdańsk – Ujeścisko odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim w 2016 roku. W odprawie uczestniczyli:

 

 • - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji Jarosław Zieliński, 
 • - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski,
 • - wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk,
 • - senator RP Waldemar Bonkowski,
 • - poseł na Sejm RP Janusz Śniadek,
 • - poseł na Sejm RP Jan Kilian,
 • - przedstawiciele służb mundurowych województwa pomorskiego,
 • - działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • - komendanci powiatowi, miejscy PSP oraz dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP z terenu naszego województwa. 

 

Po zakończeniu narady sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wręczył akty powołania:

 

 • - bryg. Piotrowi Socha – na stanowisko zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • - mł. bryg. Andrzejowi Borkowskiemu – na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Pucku, 
 • - st. kpt. Jarosławowi Gryciuk – na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim,
 • - mł. bryg. Tomaszowi Holc – na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kościerzynie.

 

 

 

6 marca 2017 r. Raport służb mundurowych

Miniony tydzień był wyjątkowo spokojny dla nowodworskich strażaków, ponieważ do zdarzeń wyjeżdżaliśmy tylko 4 razy, w tym do jednego fałszywego zgłoszenia z systemu monitoringu pożarowego.

2 marca Ochotnicza Straż Pożarna w Stegnie wypompowała wodę z zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nowotnej, a 3 marca zostaliśmy zadysponowani do pomocy Policji w otwarciu drzwi do mieszkania w Dworku.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występują przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Przypominamy, że tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym lecz ma silne właściwości toksyczne.

Przypominamy również, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne. Może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Na uwagę zasługuje, jeszcze jedno wydarzenie. 17 marca 2017r. w ramach akcji „spoKREWnieni służbą”, będącej pod patronatem szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, odbędzie się zbiórka krwi dla chorych oraz  ofiar wypadków. Krew będzie można oddać w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Drzymały 4. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji „SpoKREWnieni służbą”.

 

 

 

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

 

 

 

13 lutego 2017 r. Raport tygodniowy

 

W minionym tygodniu przyjęliśmy 8 zgłoszeń dotyczących 3 pożarów, 4 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarmu fałszywego związanego z topiącym się psem w Kanale Panieńskim w Solnicy.

Wśród miejscowych zagrożeń dwa dotyczyły wypadków drogowych w dniu 7 lutego w miejscowości Orłowo. W pierwszym o godz. 8.41 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego jednej osobie poszkodowanej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do drugiego wypadku doszło o godz. 13.30, gdzie samochód osobowy zderzył się z kursowym busem. Tu również udzielaliśmy pomocy jednej osobie poszkodowanej. Ponadto w obu przypadkach neutralizowaliśmy wycieki płynów eksploatacyjnych, zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia i doraźnie kierowaliśmy ruchem drogowym.  

W dniu 7 lutego gasiliśmy pożar samochodu osobowego w Drewnicy.

Ponadto dwukrotnie gasiliśmy pożary sadz w kominach w budynkach mieszkalnych. Wyżej wymienione zdarzenia są bardzo niebezpieczne i mogą być poważne w skutkach. W dalszym ciągu, pomimo naszych apeli do właścicieli i użytkowników budynków mieszkalnych, nie przykładają oni właściwej wagi do prawidłowej eksploatacji przewodów wentylacyjnych i kominowych.  

Na uwagę zasługuje, jeszcze jedno wydarzenie. 10 lutego 2017 roku Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Komoszyński powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim st. kpt. Jarosławowi Gryciukowi.

Zastąpił On na stanowisku st. bryg. Krzysztofa Ostasza, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. st. kpt. Jarosław Gryciuk dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w nowodworskiej komendzie.