Informacja

 

 

Informujemy, iż dzień 4 maja 2018r. (piątek) jest w naszej Komendzie będzie dniem wolnym od pracy, natomiast dzień 12 maja 2018r. (sobota) będzie dniem pracującym.

 

 

Warsztaty dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

 

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się warsztaty dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji jako przyszłych Inspektorów Ochrony Danych w związku z koniecznością wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679. Tematyką warsztatów było wprowadzenie rejestru czynności i rejestru kategorii czynności, aktualizacja dokumentacji w zakresie polityk bezpieczeństwa i procedur w obszarze informatycznym oraz osobowym wynikającym z nowych praw osób, których dane są przetwarzane oraz ocena skutków dla ochrony danych na podstawie analizy ryzyka dla czynności, w których te dane są identyfikowane.

 

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 12.04.2018 r. eliminacje powiatowe


12 kwietnia 2018 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Do udziału w konkursie zgłoszono uczniów, reprezentujących gminy powiatu nowodworskiego. Całość konkursu została podzielona na dwa etapy: pierwszy – obejmował rozwiązanie testu, składającego się z 30 pytań. Pięć osób, z każdej grupy wiekowej, które najlepiej odpowiedziało na pytania przeszło do tzw. FINAŁU – czyli pytań ustnych. Drugi etap obejmował zagadnienia związane z: taktyką działań ratowniczo-gaśniczych, przepisami przeciwpożarowymi, stopniami i dystynkcjami obowiązującymi w PSP i OSP oraz znajomością sprzętu pożarniczego.
 
Finaliści:

I GRUPA WIEKOWA:

I miejsce – Bartosz Bojarski,
II miejsce – Aleksandra Pękala,
III miejsce – Maja Sopata.

II GRUPA WIEKOWA:

I miejsce – Piotr Pękala,
II miejsce – Przemysław Urbaniak,
III miejsce – Gabriela Kulig.

III GRUPA WIEKOWA:

I miejsce – Dominik Komoszyński,
II miejsce – Sebastian Wojtkowski,
III miejsce – Robert Zawadzki.

Do udziału w eliminacjach szczebla wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem była Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim i Starostwo Powiatowe.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański

 

Finaliści I grupy wiekowej:

 

 

 

Finaliści II grupy wiekowej:

 

Finaliści II grupy wiekowej:

 

 

 

Wyniki V etapu naboru do służby przygotowawczej

Więcej:

Szczegóły

 

 

WIZYTA SEKRETARZA STANU W MSWIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach sekretarz stanu w  MSWiA Jarosław Zieliński oraz gen. brygadier Leszek Suski komendant główny Państwowej Straży Pożarnej spotkali się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz ze strażakami.

Sekretarz Stanu w MSWiA przekazał promesy finansowe 11 przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Kolejnym punktem wizyty było wręczenie odznaczeń, Dyplomów Komendanta Głównego PSP oraz przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego ze Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.

Ostatnim punktem wizyty była narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu, podczas którego omówiono bieżące zadania realizowane w województwie, uczestniczyli również gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

 

Źródło:

http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/676-wizyta-sekretarza-stanu-w-mswia-w-wojewodztwie-pomorskim