21.03.2019 r. Ćwiczenie przeciwpowodziowe PORT 2019 w Kątach Rybackich.W dniu 25.10 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Urzędem Morskim w Gdyni i Urzędem Gminy Sztutowo  przeprowadziła ćwiczenia przeciwpowodziowe na terenie portu w Kątach Rybackich.

Scenariusz działań zakładał: w związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym związanym z brakiem możliwości odpływu Zalewu Wiślanego do morza zagrożona jest droga wojewódzka nr 501 w miejscowości Kąty Rybackie oraz Muzeum Zalewu Wiślanego  - oddział Narodowego Muzeum Morskiego. Nastąpiło przelanie się wody z basenu portowego na nabrzeże oraz część lądową gdzie znajdują się urządzenia przeładunkowe, place składowe, manewrowe i magazyny. Zagrożone są budynki mieszkalne i hotelowe przy ul. Rybackiej oraz Muzeum Zalewu Wiślanego w miejscowości Kąty Rybackie. Konieczne jest wypompowanie wody przy Muzeum Zalewu Wiślanego. Zabezpieczenie nabrzeża portu rybackiego rękawami przeciwpowodziowymi oraz workami z piaskiem.

W ćwiczenia zaangażowane zostały siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz zastępy z OSP Sztutowo, Stegna, Krynica Morska i Łaszka.

Ponadto na terenie ćwiczeń utworzono tzw. SZTAB, w którym zaangażowani zostali przedstawiciele służb i instytucji, tj.: Urząd Morski w Gdyni, Urząd Gminy Sztutowo, Urząd Gminy Stegna, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Starostwo.

Reasumując, w trakcie ćwiczeń zostało zabezpieczone nabrzeże portu przy użyciu rękawów przeciwpowodziowych i odpompowano wodę z zagrożonego terenu. W ćwiczeniach brało udział 9 zastępów straży i 30 strażaków.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański.

OGNISTY RATOWNIK GORĄCA KREW – zbiórka krwi na terenie KP PSP Nowy Dwór Gdański

W dniu 14.03.2019 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się zbiórka krwi w ramach akcji OGNISTY RATOWNIK GORĄCA KREW”.


Na teren Komendy przyjechał autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Od godziny  9:00 do 14:00 funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, uczniowie nowodworskich szkół oraz mieszkańcy oddali łącznie 10,80 litra krwi. Łącznie krew oddało 24 osoby.

 

 

WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W POMORSKICH JEDNOSTKACH

10 marca 2019 roku komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wspólnie z zastępcą pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotrem Sochą wizytowali jednostki organizacyjne PSP województwa pomorskiego.

Komendanci spotkali się z funkcjonariuszami z komend powiatowych PSP położonych w miejscowościach Kwidzyn, Malbork oraz Sztum. Podczas spotkań komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z warunkami pełnienia służby w każdej z wizytowanych jednostek organizacyjnych, zwrócił uwagę na specyfikę lokalnych zagrożeń operacyjnych poszczególnych komend PSP.

Następnie omówił wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków w ramach programu modernizacji służb mundurowych oraz środki finansowe przekazane do PSP i OSP. W rozmowie ze strażakami podkreślał również istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby.

Na koniec każdej z wizyt gen. brygadier Leszek Suski wyraził wdzięczność za profesjonalizm i zaangażowanie podczas prowadzonych działań ratowniczych.

 

 

DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet pomorscy strażacy składają Wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, miłości oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także dużo uśmiechu nie tylko w tym szczególnym dniu.

Życzenia pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP z okazji Dnia Kobiet

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.