NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

 

25 lutego 2019 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

 

W naradzie uczestniczyli:

 

-        Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm RP,

 

-        nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP,

 

-        Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski,

 

-        ppłk Ryszard Storczyk – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,

 

-        płk SG Andrzej Prokopski – komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku,

 

-        dr Tomasz Szturo – zastępca dyrektora ds. edukacji i zbiorów Muzeum II Wojny Światowej,

 

-        st. asp. Tomasz Richert – przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,

 

-        asp. sztab. Mariusz Paprocki – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,

 

-        ksiądz kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków Diecezji Elbląskiej,

 

-        szefowie zakładowych służb ratowniczych:

 

-        Grzegorz Bulwa – komendant Portowej Straży Pożarnej w Gdyni,

 

-        Jarosław Chodnicki – kierownik ZSR Gdańskiej Stoczni Remontowej,

 

-        Jerzy Kowalczyk – Szef Ochrony Przeciwpożarowej Grupy Polpharma S.A.,

 

-        Marek Labuda – komendant Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski PERN S.A.,

 

-        Piotr Pryczkowski – komendant Lotos Straż Sp. z o.o.,

 

-        Karol Madej – zastępca dyrektora Zarządu Portowej Straży Pożarnej „Florian” Sp z o.o.,

 

-        Piotr Rudo – komendant Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej,

 

-        komendanci miejscy/powiatowi PSP,

 

-        dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych,

 

-        naczelnicy wydziałów KW PSP.

 

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha przywitał przybyłych gości. Następnie poszczególni naczelnicy KW PSP omówili zagadnienia z zakresu własnych wydziałów.

 

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Dariusz Żywicki dokonał syntetycznego omówienia wydatkowania wszystkich środków finansowych na jednostki PSP oraz OSP w latach 2015 – 2018 w podziale na poszczególne powiaty województwa pomorskiego.

 

Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński omówił zaangażowanie pomorskich parlamentarzystów w działania na rzec poprawy bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim. 

 

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom PSP za zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz przedstawił cele i kierunki na rok 2019.

 

Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk wyraził podziw i szacunek dla profesjonalizmu, wielkiego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego.

 

Rok 2018 w krótkim podsumowaniu liczbowym:

 

-        1671 strażaków PSP pełni służbę w województwie pomorskim,

 

-        29526 zdarzeń (średnio jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały co 17 min. 48 s),

 

-        3401 obiektów poddano sprawdzeniu w ramach czynności kontrolno – rozpoznawczych,

 

-        1730 osób przeszkoliła PSP w zakresie różnych dziedzin ratownictwa i specjalizacji.

 

 

 

 

PROŚBA O POMOC DLA SYNA STRAŻAKA

 

W związku z bardzo poważną chorobą syna ogn. Marka Pienig pełniącego służbę na posterunku JRG nr 2 w Gdańsku, zwracamy się z ogromną prośbą o zapoznanie się z załączoną ulotką, oraz wsparcie Naszego kolegi w tej wymagającej ogromnego poświęcenia oraz nakładów finansowych walce o zdrowie Tymona.

U Tymona, który urodził się w listopadzie 2016 roku po wielu badaniach, konsultacjach oraz licznych wizytach u specjalistów zdiagnozowano mutację w genie dystrofiny odpowiedzialną za Dystrofię Mięśniową Duchenne’a. Jest to  nieuleczalna choroba o podłożu genetycznym, skutkująca postępującą utratą mięśni. Ogn. Marek Pienig wraz z Małżonką podejmują wszelkie sposoby rehabilitacji oraz leczenia w tym również poza granicami kraju w trosce o zapewnienie możliwie najlepszego rozwoju Tymona.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z załączoną ulotką oraz w miarę możliwości przekazanie swoim Rodzinom, bliskim oraz znajomym przedmiotowej prośby o wsparcie  1% z podatku na rzecz zdrowia Tymka.

W imieniu Marka, jego Rodziny oraz swoim bardzo dziękujemy za ewentualną pomoc i zrozumienie.

 

 

 

Bezpieczne ferie zimowe

W dniach 28 – 30 stycznia 2019 r. na terenie szkół: szkoła podstawowa w Sztutowie, szkoła podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, zespół szkół w Tujsku  funkcjonariusze tutejszej Komendy wraz z przedstawicielami nowodworskiej Policji przeprowadzili szkolenie z zakresu zagrożeń jakie mogą pojawić się w okresie zimowym oraz praktyczny pokaz technik ratownictwa na lodzie.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział 684 uczniów oraz grono pedagogiczne. W pierwszej części przedstawione zostały najważniejsze zasady bezpieczeństwa dot. zachowania na lodzie. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na zamarznięte akweny wodne. Jak należy się zachować, w przypadku gdy jesteśmy świadkami zdarzenia: „pod osobą załamał się lód i wpadła do wody”. Jakie służby należy wezwać w przypadku takiego zdarzenia.

Następnie przedstawiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” Zapoznano uczniów z właściwościami tego gazu, kiedy może się pojawić w naszym domu/mieszkaniu. Najważniejszą częścią spotkania było wskazanie metod, w jaki sposób uniknąć tych zagrożeń. Jak działa czujka tlenku węgla.

Funkcjonariusz Policji przedstawił zasady bezpiecznego poruszania się wzdłuż szlaków komunikacyjnych i zasady konkursu „Stok nie jest dla bałwanów”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnienie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Kolejnym punktem były ćwiczenia praktyczne. Strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim zaprezentowali jak należy zachowywać w sytuacjach zagrożenia. Przez miejscowości, w których organizowaliśmy szkolenia, przepływają rzeki (Tuga i Wisła Królewiecka).
Pod jednym z ratowników załamał się lód i wpadł do wody. Taki scenariusz przedstawiony został uczniom. Strażacy pokazali techniki, jak należy zachować się do czasu przybycia służb. W jaki sposób można pomóc osobie znajdującej się w przeręblu. Czego robić absolutnie nie wolno. Następnie, wykorzystując sprzęt będący na wyposażeniu JRG, funkcjonariusze przedstawili technik, w jaki sposób podejmują osoby poszkodowane z wody.

Reasumując, kolejna grupa młodych osób, miała okazję zapoznać się z zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać podczas bezmyślnej zabawy.

Rzecznik prasowy KP PSP – mł.bryg. Łukasz Zblewski

 

 

Wyniki naboru

 

 

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. kwatermistrzowskich

 

Szczegóły: załącznik

 

 

22.01.2019. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – spotkanie z seniorami

W dniu 20.01.2019 r. o godz. 10:30w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ostaszewie odbyło się spotkanie z seniorami poświęcone bezpieczeństwu.

 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim przybliżyli mieszkańcom tematy związane z zagrożeniami związanymi z niekorzystnym podpisywaniem umów kredytowych, form wyłudzania pieniędzy, możliwością korzystania z aplikacji internetowych dot. bezpieczeństwa.

 

Kolejnym punktem spotkania było przybliżenie, przez funkcjonariuszy KP PSP Nowy Dwór Gdański, zagadnień związanych z zagrożeniami jakie mogą ich spotkać w okresie zimowym, a w szczególności: prawidłowym użytkowaniem pieców na paliwa stałe i gazowe, eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, przeglądem przewodów kominowych i wentylacyjnych, zagrożeń jakie mogą wystąpić w domach. Dużo zainteresowania i pytań wzbudził temat „czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Seniorzy dopytywali jakie czujki i gdzie instalować, co należy zrobić w przypadku załączenia się czujki, itp.

 

Na wszystkie pytania mieszkańcy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

 

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański.