Ćwiczenia w stolarni „STOLMACH”

We wtorek 25 listopada br. odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe w stolarni „STOLMACH” w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wiejskiej. Obecnie jest to jednym z największych zakładów produkcyjnych na terenie powiatu nowodworskiego specjalizujący się w obróbce drewna i produkcji peletu.

Ćwiczenia zakładały zwarcie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biurowym, znajdującym się na antresoli hali produkcyjnej, przez co doszło do pożaru.  Z pomieszczenia biurowego dym przedostaje się na halę produkcyjną. Jeden osoba jest nieprzytomna i znajduje się w zadymionym pomieszczeniu biurowym. Kolejnych dwóch pracowników obiektu podejmuje próbę ugaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym – bezskutecznie. 

W wyniku rozprzestrzenienia się pożaru zostają ranni. Właściciel podejmuje decyzję o ewakuacji obiektów. 

Działania straży pożarnej polegały na odnalezieniu, ewakuacji i udzieleniu pomocy poszkodowanym i oczywiście ugaszeniu pożaru. Ćwiczenia miały również na celu zapoznanie z obiektami stolarni strażaków JRG i OSP z Nowego Dworu Gdańskiego. Sprawdzono również, wewnętrze procedury zakładu w trakcie wystąpienia zagrożenia.

28 paźdźiernika 2014 r. pożar stogu m. Cyganka

We wtorek 28 października w godzinach wieczornych, doszło do bardzo dużego pożaru stogu słomy. Na powierzchni ponad 24 arów składowano około 2 tys. ton słomy w kostkach wysokiego zgniotu, która przeznaczona była do wyrobu brykietu. Właściciel oszacował straty na prawie 400 tys. zł. Podczas gaszenia użyto ładowacza hydrauliczno – widłowego, którym przemieszczono w bezpieczne miejsce ponad 100 sztuk sprasowanej kostki. Brak zaopatrzenia wodnego na miejscu spowodował konieczność dowożenia wody z prowizorycznego punktu zbudowanego przy rzece Tuga w odległości około 2 km. Korzystano przy tym z czterech pomp pływających. Ze względu na specyfikę wyrobu kostki dalsze działania polegały na zabezpieczeniu pożaru i dozorowaniu procesu wypalania się słomy. Do działań zadysponowano 9 zastępów PSP i OSP.

 

Foto: st. str. Krzysztof Klain. Tekst: st. kpt. Tomasz Komoszyński

 

 

 

 

 

 

Wizyta w przedszkolu

W dniu 29 września br. kpt. Jarosław Gryciuk był gościem Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Podczas spotkania przedstawił dzieciom podstawowe aspekty pracy straży pożarnej, takie jak zabezpieczenia ratowników podczas działań poprzez zastosowanie ubrań ochronnych i sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zaprezentował podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz poruszył zasady bezpieczeństwa dzieci w życiu codziennym. Pogadanka wzbudziła ogromny entuzjazm wśród przedszkolaków i pozwoliła im przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas codziennych zabaw oraz czynności domowych. Dzieci szybko nauczyły się numerów alarmowych służb ratunkowych oraz poznały zasady wzywania pomocy.

 

 


 

 

 

Ćwiczenia "Cysterna 2014"

Ćwiczenia pod kryptonimem „CYSTERNA 2014” odbyły się w dniu 3 października 2014 r. na drodze powiatowej nr 2324G w miejscowości Rybina, gm. Stegna.  Głównym założeniem działań była symulacja wypadku drogowego i pożaru cysterny przewożącej paliwa płynne. Ćwiczenia miały na celu określenie poziomu przygotowania strażaków powiatu nowodworskiego do tego typu zdarzeń. W organizację ćwiczeń, bardzo aktywnie, włączyła się Pani Wójt Gminy Stegna wraz z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Nad bezpieczeństwem działań czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. W rolę poszkodowanych w wypadku oraz ewakuowanych mieszkańców okolicznych budynków wcielili się uczniowie klasy mundurowej (profil pożarniczy) nowodworskiego Zespołu Szkół Nr 2. Scenariusz ćwiczeń zakładał również udział zespołów ratownictwa medycznego oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Więcej na:

http://www.tvmalbork.pl/artykuly/na-sygnale,26/4-rannych-i-pozar-cysterny-cwiczenia-sluzb-ratunko,4300.html

http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/pozar-cysterny-straz-pozarna-cwiczyla-akcje-ratunkowa-czesc,2438653,artgal,t,id,tm.html

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Redakcji „Dziennika Bałtyckiego” – Oddział w Nowym Dworze Gdańskim.