Dzień Dawcy Szpiku 22/06/2019 Nowy Dwór Gdański

Białaczka ?. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Dlatego  już dziś wolontariusze Fundacja DKMS, Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny, Powiat Nowodworski Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim oraz Żuławski Ośrodek Kultury. Serdecznie zapraszają  22/06/2019 w godzinach od  8:30 – 16:00 do Żuławskiego Parku Historycznego na Dzień Dawcy Szpiku . Każda zarejestrowana osoba może w każdej chwili  pomóc . Wbrew powszechnej opinii  ten zabieg jest bezbolesna , natomiast  pobranie wymazu  trwa tylko chwilę. Nigdy nie wiemy kiedy  my będziemy potrzebować pomocy ,dlatego przyjdź  i zostań bliźniakiem genetycznym,bo  właśnie Ty możesz uratować komuś życie!

 Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach! 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu nowodworskiego w dniu 1 czerwca 2019r.

W związku ze wzrostem poziomów wody w Wiśle na skutek przejścia fali wezbraniowej i ogłoszonymi ostrzeżeniami hydrologicznymi, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wraz z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomaszem Komoszyńskim, dokonali przeglądu stanu wałów oraz obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański.

Podczas pobytu sprawdzono stan wałów przeciwpowodziowych w dolnym odcinku Wisły. Komendant Główny zapoznał się z charakterystyką hydrologiczną powiatu nowodworskiego oraz zagrożeniami wynikającymi z położenia powiatu na terenie Żuław Wiślnych. Odwiedzili najważniejsze obiekty infrastruktury przeciwpowodziowej: śluzę „Gdańska Głowa”, oraz stację pomp „Chłodniewo”.

Podczas wizyty Komendant Główny i Pomorski Komendant Wojewódzki spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz wizytowali  Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie.   

W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Sławomir Szymański - Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim.
- bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
- mł. bryg. Jarosław Gryciuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

24. 05. 2019 r. - nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie

W dniu 24 maja 2019 roku przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ostaszewo.
W uroczystości udział wzięli:
- Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski,
- nadryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Maciej Kazienko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
- mł.bryg.. Jarosław Gryciuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Michał Chrząszcz – Wójt Gminy Ostaszewo,
- druhny i druhowie z OSP Ostaszewo i powiatu nowodworskiego oraz mieszkańcy Ostaszewa.
Jednostka OSP Mikoszewo otrzymała średni samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3,5/30 na podwoziu MAN. Wartość samochodu to 779 820 złotych, a środki na zakup pochodziły z następujących źródeł:
- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 280 000 zł,
- Urząd Gminy Ostaszewo – 399 820 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 100 000 zł.

 

KP PSP NOWY DWÓR GDAŃSKI – POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

 

18 maja 2019 roku na placu  przed Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji nowodworskich strażaków w kościele Niepokalanego Serca Maryi.

Po mszy pododdziały funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy z całego powiatu przemaszerowali na plac centralnych uroczystości, podczas których wręczono odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostali również druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowodworskiego. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Pomorskiego wyróżniło i odznaczyło strażaków ochotników.

Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością:

- nadbryg. Tomasz Komoszyński - pomorski komendant wojewódzki PSP,

- Jacek Gross, starosta nowodworski,

- Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego,

- komendanci powiatowi PSP z sąsiednich powiatów,

- wójtowie gmin powiatu nowodworskiego

Kolejnym punktem Powiatowego Dnia Strażaka był festyn strażacki pod nazwą „poczuj się strażakiem”, gdzie najmłodsi mogli skorzystać z atrakcji takich jak: cięcie pojazdu, przepłynąć młodzią motorową po Tudze, wspiąć się na drabinkę linową, udzielać pierwszej pomocy, „popracować w zadymieniu”, „gasić symulowane pożary”.

Opracowanie: mł.bryg. Łukasz Zblewski - KP PSP Nowy Dwór Gdański,

Zdjęcia: KP PSP Nowy Dwór Gdański.

 

18.05.2019 r. Powiatowy Dzień Strażaka