Narada służb w województwie pomorskim

 

24 maja 2018 roku w Sopocie w Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu.

W spotkaniu obok szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wzięli udział: wiceminister Renata Szczęch, Fabrice Leggeri, dyrektor agencji Frontex, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, straży granicznych i przybrzeżnych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz eksperci z organizacji międzynarodowych.

Po konferencji na terenie posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych, poświęcona sytuacjom kryzysowym w województwie pomorskim oraz zabezpieczeniu Zlotu ZHP.

Na zakończenie wizyty ministra SWiA Joachima Brudzińskiego dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Komisariatu Policji Gdynia – Witomino.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Łukasz Płusa - KW PSP w Gdańsku

 

 

 

KP PSP Nowy Dwór Gdański - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018 w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

 


18 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka oraz 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy polowej w garażu jednostki ratowniczo-gaśniczej. Msza celebrowana przez księży kapelanów oraz księży parafii powiatu nowodworskiego.

Po mszy świętej odbył się uroczysty apel na placu przed Komendą. Na uroczystość zaproszenie przyjęli:

- Dariusz Drelich  - Wojewoda Pomorski,

- nadbryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,

- ks. kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,

- ks. dr Jarosław Lisica – kapelan wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

- ks. dr Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,

- Zbigniew Ptak – Starosta Powiatu Nowodworskiego,

- Komendanci Państwowej Straży Pożarnej,

- samorządowcy i przedstawiciele służb, instytucji, zakładów pracy z powiatu   nowodworskiego,

- delegacje z pocztami sztandarowymi z jednostek OSP,

- druhowie z  Ochotniczych Straży Pożarnych,

- emeryci strażacy z naszego powiatu,

- zaprzyjaźnieni goście.

W trakcie uroczystego apelu najbardziej zasłużonym strażakom wręczono nagrody,  awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.


mł.bryg. Łukasz Zblewski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

 

 

 

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

 

14 maja 2018 roku Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych. W spotkaniu obok sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego wzięli udział: komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadisnp. Jan Lach, zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

 

Po spotkaniu w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gdańsku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków. Została ona odprawiona w konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej ulicami Piwną i Tkacką na ulicę Długą, gdzie pod Dworem Artusa odbył się uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli:

 

 • Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w MSWiA,
 • Dorota Arciszewska – Mielewczyk – poseł na sejm RP,
 • Janusz Śniadek – poseł na sejm RP,
 • ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański,
 • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
 • nadisnp. Jan Lach – zastępca komendanta głównego Policji,
 • gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • nadbrygadier Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,  
 • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
 • ks. kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,
 • ks. prałat Ireneusz Bradtke – proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
 • ks. dr Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,
 • ks. prałat dr Edmund Skalski – kapelan miejski KM PSP w Gdyni,
 • ks. dr Piotr Malinowski – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Tczew,
 • ks. ppłk Sławomir Pałka – kapłan Ordynariatu Polowego Diecezji Gdańska,
 • płk SG Andrzej Prokopski – p.o. komendant morskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • płk Andrzej Płocha – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • insp. Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji,
 • ppłk Jacek Wiercioch – wojskowy komendant uzupełnień,
 • mjr Piotr Dąbrowski – dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku,
 • kpt. Dr Milena Szymańska – zastępca dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku,
 • płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
 • ppłk Cezariusz Frąckowiak – szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,
 • kontradmirał Krzysztof Jaworski – Dowódca 3. Flotylli Okrętów w Gdyni,
 • druh Zygmunt Tomczonek – prezes ZOW ZOSP RP,
 • Edmund Kwidziński – dyrektor ZOW ZOSP RP,
 • Jarosław Dywizjusz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP RP,
 • Magdalena Kuszmider – wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”,
 • Włodzimierz Lubański – ambasador Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”
 • st. asp. Tomasz Richert – Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”,
 • asp. sztab. Mariusz Paprocki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym strażakom i osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową z terenu województwa pomorskiego wręczono: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, nominacje na wyższe stopnie służbowe, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyplomy Komendanta Głównego PSP.

 

Następnie decyzjami komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączonotrzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Słajszewo, Trans Nauta Sp. z o.o. oraz Lipinka.

 

Ostatnim punktem wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, a także komendanta głównego PSP gen. brygadier Leszka Suskiego, było przekazanie sprzętu przeciwpożarowego oraz otwarcie obiektu wspinalni na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku.

 

Czytaj też:

Dziennik Bałtycki - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Kartuy.info - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Express kaszubski - Wojewódzkie Obchody Dnia Strżaka

Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku

 

 

 

 

 

 

 

 

5 maja 2018 r. Centralne Obchody Dnia Strażaka w Stulecie Niepodległości

 

5 maja 2018 roku podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prezydent Rzyczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z ministerem Spraw Wenętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim nadał stopnie generalskie trzem oficerom Państowej Straży Pożarnej.

 

Do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali:

  - st. bryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

  - st. bryg. Adam Czajka – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

  - st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


Nadbryg. Tomasz Komoszyński urodził sie 11 listopada 1976 roku w Działdowie. W 1999 roku ukończył Studium Dzienne Aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Służbę rozpoczął jako dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Iławie. Od 2002 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim, zajmując stanowiska: dowódcy zastępu w JRG (2002-2003), samodzielne stanowisko ds. kontrolno – rozpoznawczych (2003 – 2006), dowódcy JRG (2007 – 2008). W 2008 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W tym samym roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Słuzby Pożarniczej w Warszawie oraz Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.


 

Podczas obchodów na pierwszy stopień oficerski (młodszy kapitan) został awansowany zastępca dowódcy III zmiany JRG w Nowym Dworze Gd. - asp. Hubert Grzesiowski.

 

Źródło:

KW PSP Gdańsk - www.straz.gda.pl

 

 

 

List Komendanta Głównego PSP