12 września 2016 r. Raport tygodniowy.

 

Wśród 20 zdarzeń, do których wyjeżdżali nowodworscy strażacy w ubiegłym tygodniu, aż 17 stanowiły miejscowe zagrożenia, a 11 z nich dotyczyło interwencji związanych z agresywnym zachowaniem owadów błonkoskrzydłych.
Poza tym, czterokrotnie wyjeżdżaliśmy do wypadków i kolizji drogowych.      W trzech przypadkach poszkodowanym udzielano kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednym wypadku ewakuowano poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego i był to wypadek w miejscowości Mikoszewo w dniu 11 września. W dwóch przypadkach poszkodowanym pomocy udzielali ratownicy lotniczego pogotowia ratunkowego.

Dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do pożarów i dotyczyły one pożarów pozostałości roślinnych w Piotrowie oraz słomy składowanej w balotach w Myszewku.

 

 

Powołanie pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołany został mł. bryg. Tomasz Komoszyński – dotychczasowy p.o. pomorski komendant wojewódzki PSP. 

 

Uroczystość powołania odbyła się 5 września 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt powołania wręczył sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obecności komendanta głównego PSP nadbryg. Leszeka Suskiego.

 

Więcej:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Powolanie-pomorskiego-komendanta-wojewodzkiego-PSP/

 

5 września 2016 r. Raport tygodniowy.

W ubiegłym tygodniu nowodworscy strażacy na terenie powiatu nowodworskiego interweniowali 20 razy.
Uczestniczyli w likwidacji 11 małych i lokalnych miejscowych zagrożeń, wśród tych zdarzeń najczęściej wyjeżdżaliśmy do zdarzeń związanych z agresywnym zachowaniem owadów błonkoskrzydłych.
Wśród 6 pożarów, najpoważniejszy to pożar kombajnu zbożowego w dniu 3 sierpnia w miejscowości Stare Babki. Pożar objął komorę silnika maszyny, po podaniu prądu piany pożar został ugaszony, co wpłynęło na ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na pozostałą cześć kombajnu.

Pozostałe pożary dotyczyły nieużytków rolnych i ściernisk.

30 sierpnia, w ramach rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, ćwiczyliśmy w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury.
W ćwiczeniach udział brało 11 zastępów w tym 5 z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim oraz 6 zastępów z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Dworu Gdańskiego, Marynów, Marzęcina, Ostaszewa i Nowej Kościelnicy.
Głównymi założeniami do ćwiczeń była ewakuacja 3 osób poszkodowanych, udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz działania gaśnicze zmierzające do likwidacji pożaru, który objął jedną z klatek schodowych oraz poddasze budynku.  

W dniu 4 września w siedzibie tutejszej komendy rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, mające na celu przygotowanie druhów do podejmowania podstawowych działań ratowniczo-gaśniczych. W szkoleniu bierze udział 80 druhów z gmin Nowy Dwór Gdański i Ostaszewo.

 

 

Wymagania przeciwpożarowe dla stert, stogów i brogów.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że podczas składowania sprasowanej słomy należy przestrzegać wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

Zgodnie z § 42 przytoczonego rozporządzenia, strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:
1.    Od budynków wykonanych z materiałów:
a.    palnych – 30m,
b.    niepalnych i o pokryciu, co najmniej trudno zapalnych – 20m.
2.    Od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m.
3.    Od dróg wewnętrznych i od granicy działki 10m.
4.    Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30m.
5.    Od lasów i terenów zalesionych – 100m.
6.    Między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30m.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2m w odległości 3m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Ponadto, produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalanie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

 

 

29 sierpnia 2016 r. Raport tygodniowy.

 

Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, miejscowości Mierzi Wiślanej odwiedziło wielu turystów, a charakter zdarzeń w ubiegłym tygodniu związany był przede wszystkim z przemieszczaniem się osób po drogach wojewódzkich i krajowych naszego powiatu.

Wśród 32 interwencji aż 23 to miejscowe zagrożenia, a 5 z nich związanych było ze wypadkami, kolizjami i pożarami środków transportu.

Do najgroźniej wyglądającego wypadku doszło w sobotę 27 sierpnia w miejscowości Popowo, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie osiem osób. Dwóm osobom udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Ponadto zabezpieczano miejsce zdarzenia i neutralizowano wycieki płynów eksploatacyjnych.

Również 8 osób podróżowało samochodami osobowymi, które zderzyły się w Rakowym Polu. W tym wypadku pomocy udzielono jednej osobie, która została odtransportowana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

W sobotę 27 doszło do niebezpiecznej kolizji doszło w Sztutowie, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem, tam strażacy OSP Sztutowo udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy motocykliście oraz zabezpieczali miejsce zdarzenia.  

24 lipca w Jantarze, kierująca elektryczną hulajnogą wraz z pasażerką uderzyła w przydrożny krawężnik. Wskutek uderzenia o ziemię kierująca oraz pasażerka doznała obrażeń. Do zdarzenia zadysponowano jednostkę OSP Jantar i jednostkę ratowniczo-gaśniczą z Nowego Dworu Gdańskiego. Oprócz strażaków pomocy medycznej udzielali lekarze i ratownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym bardziej poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala w Gdańsku.

28 sierpnia zostaliśmy zadysponowani do poszukiwań dziecka, które zaginęło na plaży w Krynicy Morskiej. Poszukiwana osoba odnalazła się przed przybyciem strażaków.

Wśród trzech pożarów, największe starty spowodował pożar kombajnu zbożowego w miejscowości Nowinki. Kombajn ugaszono przy użyciu dwóch prądów piany, jednak w wyniku pożaru zniszczeniu uległa cała maszyna.

Gasiliśmy również ściernisko w miejscowości Lubiszynek.

Ponadto trzykrotnie wyjeżdżaliśmy do alarmów fałszywych.

W związku z trwającymi żniwami, na terenie naszego powiatu w stogach i stertach składowane są słoma i siano. Z uwagi na duże zagrożenie pożarowe tego typu obiektów, należy przestrzegać wymagań dotyczących odległości podczas ich ustawiania.

Tak, więc przypominamy, że odległość od budynków wykonanych z materiałów palnych wynosi 30m, natomiast dla budynków wykonanych z materiałów niepalnych 20m.
Od dróg publicznych i torów kolejowych 30m
Od dróg wewnętrznych i od granicy działki 10m
Od urządzeń i przewodów linii energetycznych wysokiego napięcia 100m
Natomiast odstępy pomiędzy startami i stogami nie powinny być mniejsze niż 30m.