XIII OGÓLNOPOLSKA PIESZA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

 

 

 

„KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA

19.06.2019 r. w siedzibie Gdańskiego Oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację akcji pn, „KORYTARZ ŻYCIA”.

Celem działań określonych w tej akcji jest promowanie prawidłowego zachowania użytkowników ruchu drogowego w sytuacjach wystąpienia zagrożenia na drodze i umożliwienie niezwłocznego dotarcia służb ratowniczych na miejsce zdarzenia. W briyfingu inaugurującym uczestniczył nadbrygadier Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP. To inicjatywa GDDKiA Oddziału w Gdańsku w porozumieniu z Wojewódzkim Zespołem ds. Poprawy Bezpieczeństwa i Usprawnienia Ruchu na Obwodnicy Trójmiasta, działającym przy Wojewodzie Pomorskim. Do wspólnej akcji włączyły się Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Banery na obiektach mostowych nad drogami ekspresowymi zachęcają do stosowania korytarzy życia w przypadku wystąpienia zatorów drogowych na S6 Obwodnicy Trójmiasta i S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. To przede wszystkim usprawni dojazd służb na miejsce zdarzenia drogowego, by udzielić pomocy ew. poszkodowanym. Pomoże także sprawne przybycie służb odpowiedzialnych za usunięcie uszkodzeń infrastruktury i udrożnienie drogi.

Akcja z korytarzem życia stanowi jeden z elementów działań podejmowanych przez zarządcę na drodze S6 Obwodnicy Trójmiasta, która ze względu na natężenia ruchu jest jedną najbardziej obciążonych dróg w Polsce. Natężenia ruchu sięgają 80 tys. pojazdów na dobę, a w wakacje w dni przed weekendami przeszło 105 tys. pojazdów. Na tej drodze doszło w 2018 r. średnio do 2,5 zdarzenia drogowego dziennie (wg zweryfikowanych danych policyjnych). Jakikolwiek zdarzenie drogowe – kolizja, uszkodzony pojazd, powoduje bardzo duże perturbacje w przejeździe, a przy przedłużających się utrudnieniach zatory „rozlewają się” na pozostałe drogi Aglomeracji Trójmiejskiej.

Oprócz tego przy drodze ekspresowej w wybrane dni, kiedy spodziewane jest wzmożony ruch samochodowy, stają mobilne tablice zmiennej treści informujące o wzmożonym natężeniu ruchu i ew. utrudnieniach w przejeździe.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg do stosowania korytarzy życia w przypadku powstania zatoru drogowego.

Opracowanie:st.bryg. Marian Hinca – KW PSP w Gdańsku.
                    materiał informacyjny z: www.gddkia.gov.pl
Zdjęcia:materiał informacyjny z: www.gddkia.gov.pl

 
 

Dzień Dawcy Szpiku 22/06/2019 Nowy Dwór Gdański

Białaczka ?. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Dlatego  już dziś wolontariusze Fundacja DKMS, Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny, Powiat Nowodworski Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim oraz Żuławski Ośrodek Kultury. Serdecznie zapraszają  22/06/2019 w godzinach od  8:30 – 16:00 do Żuławskiego Parku Historycznego na Dzień Dawcy Szpiku . Każda zarejestrowana osoba może w każdej chwili  pomóc . Wbrew powszechnej opinii  ten zabieg jest bezbolesna , natomiast  pobranie wymazu  trwa tylko chwilę. Nigdy nie wiemy kiedy  my będziemy potrzebować pomocy ,dlatego przyjdź  i zostań bliźniakiem genetycznym,bo  właśnie Ty możesz uratować komuś życie!

 Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach! 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu nowodworskiego w dniu 1 czerwca 2019r.

W związku ze wzrostem poziomów wody w Wiśle na skutek przejścia fali wezbraniowej i ogłoszonymi ostrzeżeniami hydrologicznymi, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wraz z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomaszem Komoszyńskim, dokonali przeglądu stanu wałów oraz obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański.

Podczas pobytu sprawdzono stan wałów przeciwpowodziowych w dolnym odcinku Wisły. Komendant Główny zapoznał się z charakterystyką hydrologiczną powiatu nowodworskiego oraz zagrożeniami wynikającymi z położenia powiatu na terenie Żuław Wiślnych. Odwiedzili najważniejsze obiekty infrastruktury przeciwpowodziowej: śluzę „Gdańska Głowa”, oraz stację pomp „Chłodniewo”.

Podczas wizyty Komendant Główny i Pomorski Komendant Wojewódzki spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz wizytowali  Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie.   

W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Sławomir Szymański - Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim.
- bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
- mł. bryg. Jarosław Gryciuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

24. 05. 2019 r. - nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie

W dniu 24 maja 2019 roku przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ostaszewo.
W uroczystości udział wzięli:
- Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski,
- nadryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Maciej Kazienko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
- mł.bryg.. Jarosław Gryciuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Michał Chrząszcz – Wójt Gminy Ostaszewo,
- druhny i druhowie z OSP Ostaszewo i powiatu nowodworskiego oraz mieszkańcy Ostaszewa.
Jednostka OSP Mikoszewo otrzymała średni samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3,5/30 na podwoziu MAN. Wartość samochodu to 779 820 złotych, a środki na zakup pochodziły z następujących źródeł:
- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 280 000 zł,
- Urząd Gminy Ostaszewo – 399 820 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 100 000 zł.