12.06.2020 r. Utonięcie przy wejściu nr 63 na plażę Morza Bałtyckiego w miejscowości Sztutowo

 

12 czerwca 2020 roku o godzinie 12:13 dyżurny operacyjny stanowiska komendanta powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim otrzymał zgłoszenie o topiącym się mężczyźnie przy wejściu nr 63 na plażę Morza Bałtyckiego w miejscowości Sztutowo. Ratownicy zabezpieczyli teren działań, do akcji wprowadzono 3 łodzie jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wraz z ratownikami Brzegowej Stacji Ratownictwa w Sztutowie, ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i karetki wodnej podjęto poszukiwania osoby zatopionej. O godzinie 14:15 zlokalizowano ciało mężczyzny. Po wyciągnięciu z wody przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą prowadzono 50 minut do momentu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Osoby poszkodowanej nie udało się uratować.

W działaniach udział brały:  3 zastępy  JRG Nowy Dwór Gdański , 2 zastępy OSP.

 

 

 

Opracowanie: mł. kpt. Jakub Czaplicki

Zdjęcia: archiwum KP PSP Nowy Dwór Gdański

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego.

 

9 czerwca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda wręczył promesy 25 pomorskim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Oprócz Pana Prezydenta RP
w uroczystym apelu udział wzięli Błażej Spychalski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP; Piotr Karczewski, doradca Prezydenta RP; Dariusz Drelich, wojewoda pomorski; st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki PSP oraz Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

 

Prezydent Andrzej Duda wręczył promesy w Nadleśnictwie Lipusz, gdzie – jak zwrócił uwagę – w czasie nawałnicy w sierpniu 2017 r. strażacy tego regionu dali przykład wielkiego bohaterstwa i oddania drugiemu człowiekowi.

 

- Dali przykład tego wszystkiego, co stanowi ideał służby – dodał Prezydent RP. – Teraz mam okazję za tamte dni i tamtą służbę powiedzieć: dziękuję!

 

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podziękował druhom OSP i podkreślił, że ich służba ma wielkie znaczenie dla budowy systemu bezpieczeństwa kraju, a druhowie ochotnicy są wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc.

 

- Szanowny Panie Prezydencie, aby ratować życie ważny jest nie tylko potencjał ludzki, ale i sprzęt, który temu służy. To między innymi dzięki Pana aktywnemu działaniu udało się nam uzyskać dodatkowe środki na jego zakup. Zapewnione tak duże wsparcie finansowe pozwoli na zakup nowoczesnych wozów bojowych. Dzięki nim szybciej
i sprawniej dotrzemy do ludzi potrzebujących pomocy
– powiedział st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki PSP.

 

Pomorski Komendant Wojewódzki PSP podczas swojego wystąpienia nawiązał do nawałnicy, która przeszła w województwie pomorskim w sierpniu 2017 roku, której Ofiary upamiętniono minutą ciszy.


Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego otrzymają 25 nowych,  ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nowe samochody pozwolą strażakom ochotnikom jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich Gmin. Zakupione wozy strażackie trafią zarówno do jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza nim.

 

Środki finansowe, które umożliwią zakupy pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych, środki z zakładów ubezpieczeń będące w gestii Komendanta Głównego PSP oraz środki własne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

W województwie pomorskim jest 588 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 230 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2019 roku strażacy ochotnicy na Pomorzu wyjeżdżali do działań ratowniczo-gaśniczych ponad 18 tys. razy.

 

 

 

 

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP Gdańsk

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Wróblewski – KP PSP Chojnice

 

 

KOMUNIKAT

 

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

 

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 

– Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

 

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

 

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

 

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

Źródło: MSWiA

 

 

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POWIATOWEGO

Z dniem 31 maja 2020 r. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP odwołał mł. bryg. Jarosława Gryciuka z funkcji Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Z dniem 1 czerwca 2020 roku st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki PSP powierzył obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim mł. bryg. Łukaszowi Zblewskiemu, dotychczasowemu zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim. W imieniu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP akt powierzenia wręczył st. bryg. Tomasz Siemiętowski, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

 

 

4 maja 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy systemu codziennego oraz zmiana służbowa JRG. Podczas apelu odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Z okazji „Dnia Strażaka” 4 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej awansowało na wyższy stopień służbowy.

·         na stopień młodszego brygadiera

st. kpt. Adam Mieczkowski

·         na stopień starszego kapitana

kpt. Grzegorz Jarzemski

·         na stopień aspiranta

mł. asp. Michał Wojtkowski

·         na stopień starszego ogniomistrza

ogn. Andrzej Bednarski 

Nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr 660-11/2020 z dnia 27.04.2020r. został wyróżniony st. ogn. Wojciech Pękala.

Srebrnym Medalem za długoletnią służbę został wyróżniony st. ogn. Dariusz Patron.

Nagrodą Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z okazji „Dnia Strażaka” za szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych kolejno otrzymali:

* mł. asp. Mirosław Jost

* st. ogn. Grzegorz Stefaniak

* mł. ogn. Roman Staroń

* st. sekc. Anna Piechowska

Ponadto, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim mł.bryg.Jarosław Gryciuk z okazji „Dnia Strażaka” przyznał za szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych nagrody pieniężne trzydziestu dziewięciu strażakom i dwóm pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.    

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Łukasz Zblewski

Zdjęcia: st.sekc. Anna Piechowska