STRAŻACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z NOWYM SPRZĘTEM RATOWNICZYM

 

Z inicjatywy Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zakupił namioty pneumatyczne, nagrzewnice olejowe, agregaty prądotwórcze, oświetlenie namiotowe, generatory ozonu wraz z osprzętem, które pomogą pomorskim strażakom w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2.

Przekazanie sprzętu odbyło się 3 kwietnia 2020 roku na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
W przekazaniu udział  wzięli:
- Pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski,
- Pan st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Pan Łukasz Greinke, prezes zarządu ZMPG S.A.,
- Pan Sławomir Michalewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych ZMPG S.A.

Wartość dotychczas pozyskanego wyposażenia  to 165 tysięcy złotych.  Nowe urządzenia trafią do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego. Wyposażenie strażacy będą mogli także wykorzystać w codziennych działaniach ratowniczo-gaśniczych, co znacząco wzmocni zasoby logistyczne PSP.
W imieniu wszystkich strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej darczyńcom podziękował Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.

 

 

 

INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

 

 

 

UWAGA! ważny numer 506 003 314

 

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

Więcej na: https://www.facebook.com/252365548222599/posts/2706406336151829/

Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Infolinia-psychologiczna/idn:37372 dostęp w dniu 24 marca 2020 r.

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

 

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19.

 

Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

 

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Dzialania-realizowane-przez-Panstwowa-Straz-Pozarna/idn:37360 dostęp z dnia 20.03.2020r.

 

 

 

20.03.2020Informacje Biura Logistyki Komendy Głównej PSP

 

 

Biuro Logistyki Komendy Głównej PSP pozyskało z Agencji Rezerw Materiałowych 1000 sztuk maseczek ochronnych typu FFFP 3 oraz zakupiło za kwotę 1 100 000 złotych sprzęt ochrony indywidualnej:

  • 200 kompletów ubrań ochronnych indywidualnych (pakiet biologiczny wyposażony w maseczkę, gogle oraz rękawiczki ochronne),
  • 5000 ubrań ochronnych typu 5B,
  • 7000 litrów płynu dezynfekującego,
  • 1000 maseczek jednorazowych chirurgicznych,
  • 16 300 par rękawiczek lateksowych.

Ponadto komendant główny PSP złożył wnioski o dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na łączną kwotę 22,6 miliona złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 19,8 mln zł na potrzeby komend wojewódzkich oraz 2,8 mln zł na potrzeby KG PSP i szkół PSP.

Zakupiony oraz pozyskane środki ochrony indywidualnej strażaków będą rozdysponowane do dyspozycji poszczególnych komendantów wojewódzkich PSP oraz komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP na podstawie materiałów Biura Logistyki KG PSP

 

 

20.03.2020 Być ratownikiem w dobie pandemii

 
 

Na stronie komendy głównej PSP ukazał się materiał pt. „Być ratownikiem w dobie pandemii”.

 

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Zadbaj_o_strefe_psyche_w_czasie_pandemii