08.07.2020 r. WRĘCZENIE AKTU NADANIA STOPNIA

 

Minister spraw wewnętrznych i administracji z dniem 26 czerwca 2020 roku nadał stopień młodszego aspiranta mł. ogn. Iwonie Szewczyk.

p.o. Komendant Powiatowy PSP bryg. Janusz Leszczewski wręczył akt nadania stopnia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie absolwentce Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, jednocześnie gratulując zdobycia tytułu technika pożarnictwa oraz życząc dalszych sukcesów w służbie.