WIZYTA P.O. ZASTĘPCY POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP W KP PSP NOWY DWÓR GDAŃSKI

 

2 lipca 2020 roku p.o. zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Siemiętowski odwiedził Komendę Powiatową PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas wizytacji st. bryg. Tomasz Siemiętowski w obecności p.o. komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim bryg. Janusza Leszczewskiego dokonał przeglądu obiektów komendy, pojazdów oraz sprzętu będącego w dyspozycji jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Kolejnym punktem wizyty był funkcjonujący w okresie letnim tymczasowy posterunek jednostki ratowniczo-gaśniczej zlokalizowany w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej. W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, odbywającymi praktyki zawodowe. Podczas spotkania omówiono sprawy związane zakresem szkolenia.