POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim bryg. Januszowi Leszczewskiemu.

 

Uroczystość odbyła się 30 czerwca 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Akt powierzenia wręczył pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha. Bryg. Janusz Leszczewski dotychczas pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Malborku na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP.

 

 
 


Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP w Gdańsku
Zdjęcia: Sławomir Nagalski – KW PSP w Gdańsku