ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POWIATOWEGO

Z dniem 31 maja 2020 r. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP odwołał mł. bryg. Jarosława Gryciuka z funkcji Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Z dniem 1 czerwca 2020 roku st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki PSP powierzył obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim mł. bryg. Łukaszowi Zblewskiemu, dotychczasowemu zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim. W imieniu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP akt powierzenia wręczył st. bryg. Tomasz Siemiętowski, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.