Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy i sprzęt ratowniczy w KP PSP Nowy Dwór Gdański

 

3 października 2019 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się uroczystość związana z przekazaniem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększony potencjałem ratownictwa drogowego i sprzętu dla jednostki ratowniczo-gaśniczej (zestaw sprzętu hydraulicznego LUKAS i zestaw sprzętu oświetleniowego).  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie wzbogaciła się o zestaw hydrauliczny LUKAS, który przekazany został z tutejszej komendy.


W uroczystości udział wzięli:

- Pan Kazimierz Smoliński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

- Pan Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,

- Pan nadbrygadier Tomasz Komoszyński - pomorski komendant wojewódzki PSP,

- Pan Maciej Kazienko – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

- ks.kan. Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,

- ks. Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków w Nowym Dworze Gdańskim,

- Pan Jacek Gros – starosta nowodworski,

- Pan Rafał Kubacki – z-ca burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego,

- Pan Robert Zieliński – wójt Gminy Sztutowo,

- Pani Ewa Dąbska  - wójt Gminy Stegna,

- Pan Marcin Owsiński – przewodniczący Rady Gminy Sztutowo,

- funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim

 

Przekazany zostały niżej wymieniony pojazd i sprzęt:
1. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększony potencjałem ratownictwa drogowego na podwoziu MAN, o wartości 1.075.020 zł.

2. Zestaw sprzętu hydraulicznego LUKAS o wartości 83.221,80 zł.

3. Zestaw sprzętu oświetleniowego o wartości 25.000 zł.

 

Wszystkie zakupy realizowano w ramach projektu pn.”Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko oraz wsparcia środkami z budżetu państwa.
 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. Łukasz Zblewski – z-ca komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim