21.03.2019 r. Ćwiczenie przeciwpowodziowe PORT 2019 w Kątach Rybackich.W dniu 25.10 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Urzędem Morskim w Gdyni i Urzędem Gminy Sztutowo  przeprowadziła ćwiczenia przeciwpowodziowe na terenie portu w Kątach Rybackich.

Scenariusz działań zakładał: w związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym związanym z brakiem możliwości odpływu Zalewu Wiślanego do morza zagrożona jest droga wojewódzka nr 501 w miejscowości Kąty Rybackie oraz Muzeum Zalewu Wiślanego  - oddział Narodowego Muzeum Morskiego. Nastąpiło przelanie się wody z basenu portowego na nabrzeże oraz część lądową gdzie znajdują się urządzenia przeładunkowe, place składowe, manewrowe i magazyny. Zagrożone są budynki mieszkalne i hotelowe przy ul. Rybackiej oraz Muzeum Zalewu Wiślanego w miejscowości Kąty Rybackie. Konieczne jest wypompowanie wody przy Muzeum Zalewu Wiślanego. Zabezpieczenie nabrzeża portu rybackiego rękawami przeciwpowodziowymi oraz workami z piaskiem.

W ćwiczenia zaangażowane zostały siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz zastępy z OSP Sztutowo, Stegna, Krynica Morska i Łaszka.

Ponadto na terenie ćwiczeń utworzono tzw. SZTAB, w którym zaangażowani zostali przedstawiciele służb i instytucji, tj.: Urząd Morski w Gdyni, Urząd Gminy Sztutowo, Urząd Gminy Stegna, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Starostwo.

Reasumując, w trakcie ćwiczeń zostało zabezpieczone nabrzeże portu przy użyciu rękawów przeciwpowodziowych i odpompowano wodę z zagrożonego terenu. W ćwiczeniach brało udział 9 zastępów straży i 30 strażaków.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański.