21 września 2018 r. Nagrody dla funkcjonariuszy

 

21 września 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas uroczystości wręczono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy/służby, wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe oraz godne i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrody dla funkcjonariuszy zostały przyznane przez komendanta głównego PSP             - gen. bryg. Leszka Suskiego oraz pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP – nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego.

 

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski, KW PSP w Gdańsku