18 września 2018r. Ćwiczenia ratownicze jednostek Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego „WICHURA”, „ULEWA”, „POŻAR”.

 

W dniach 18, 19, 20 września 2018 r. na terenie powiatu nowodworskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia z udziałem jednostek OSP Mikoszewo, Stegna, Marzęcino, Nowy Dwór Gdański, Marynowy, Ostaszewo, Jantar, Sztutowo, Nowa Kościelnica oraz JRG PSP Nowy Dwór Gdański. Wymienione jednostki wchodzą w skład plutonów Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego „Wichura”, „Ulewa”, „Pożar”.


18 września (Wichura) jednostki OSP Mikoszewo, Stegna i Marzęcino ćwiczyły na terenie leśnictwa Jantar. Ćwiczenia przeprowadzone zostały pod nadzorem pracowników leśnictwa Jantar i nadleśnictwa Elbląg. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku anomalii pogodowych odcinek drogi został zblokowany przez przewrócone i pochylone drzewa. Strażacy, pod pilnym „okiem” pracowników leśnictwa przećwiczyli techniki cięcia i powalania drzew.


19 września (Ulewa) jednostki OSP Nowy Dwór Gdański, Marynowy, Ostaszewo ćwiczyły na terenie miasta Nowy Dwór Gdański. Scenariusz ćwiczeń oparty został na niesprzyjających warunkach pogodowych – tzw. „cofka” spowodowała zagrożenie powodziowe na terenie miasta. Wykorzystując sprzęt i pojazdy służące do przepompowywania wody przećwiczono możliwości oraz techniki sprawiania i wykorzystywania w/w sprzętu.


20 września (Pożar) jednostki OSP Jantar, Sztutowo, Nowa Kościelnica zostały zadysponowane do ćwiczeń na obiekcie (pawilon kolonijny) w Ośrodku Wypoczynkowym VIVA, w . Jantar. Scenariusz zakładał, że na 1 piętrze powstał pożar w jednym z pokoi  oraz są osoby poszkodowane.
Wszystkie ćwiczenia zorganizowane i nadzorowane zostały przez funkcjonariuszy KP PSP Nowy Dwór Gdański.

 


mł.bryg. Łukasz Zblewski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP