WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

 

14 maja 2018 roku Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych. W spotkaniu obok sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego wzięli udział: komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadisnp. Jan Lach, zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

 

Po spotkaniu w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gdańsku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków. Została ona odprawiona w konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej ulicami Piwną i Tkacką na ulicę Długą, gdzie pod Dworem Artusa odbył się uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli:

 

 • Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w MSWiA,
 • Dorota Arciszewska – Mielewczyk – poseł na sejm RP,
 • Janusz Śniadek – poseł na sejm RP,
 • ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański,
 • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
 • nadisnp. Jan Lach – zastępca komendanta głównego Policji,
 • gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • nadbrygadier Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,  
 • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
 • ks. kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,
 • ks. prałat Ireneusz Bradtke – proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
 • ks. dr Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,
 • ks. prałat dr Edmund Skalski – kapelan miejski KM PSP w Gdyni,
 • ks. dr Piotr Malinowski – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Tczew,
 • ks. ppłk Sławomir Pałka – kapłan Ordynariatu Polowego Diecezji Gdańska,
 • płk SG Andrzej Prokopski – p.o. komendant morskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • płk Andrzej Płocha – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • insp. Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji,
 • ppłk Jacek Wiercioch – wojskowy komendant uzupełnień,
 • mjr Piotr Dąbrowski – dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku,
 • kpt. Dr Milena Szymańska – zastępca dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku,
 • płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
 • ppłk Cezariusz Frąckowiak – szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,
 • kontradmirał Krzysztof Jaworski – Dowódca 3. Flotylli Okrętów w Gdyni,
 • druh Zygmunt Tomczonek – prezes ZOW ZOSP RP,
 • Edmund Kwidziński – dyrektor ZOW ZOSP RP,
 • Jarosław Dywizjusz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP RP,
 • Magdalena Kuszmider – wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”,
 • Włodzimierz Lubański – ambasador Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”
 • st. asp. Tomasz Richert – Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”,
 • asp. sztab. Mariusz Paprocki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym strażakom i osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową z terenu województwa pomorskiego wręczono: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, nominacje na wyższe stopnie służbowe, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyplomy Komendanta Głównego PSP.

 

Następnie decyzjami komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączonotrzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Słajszewo, Trans Nauta Sp. z o.o. oraz Lipinka.

 

Ostatnim punktem wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, a także komendanta głównego PSP gen. brygadier Leszka Suskiego, było przekazanie sprzętu przeciwpożarowego oraz otwarcie obiektu wspinalni na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku.

 

Czytaj też:

Dziennik Bałtycki - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Kartuy.info - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Express kaszubski - Wojewódzkie Obchody Dnia Strżaka

Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku