2 maja 2018 r. Dzień Flagi

 

2 maja 2018r. przeprowadzono uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Przebieg uroczystego apelu został przeprowadzony zgodnie ze scenariuszem minutowym zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP. Rozpoczęcie uroczystego apelu odbyło się o godz. 7.30 i zakończyło się o godz. 7.45.

 

kpt. Grzegorz Jarzemski, D-ca JRG Nowy Dwór Gd.