Warsztaty dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

 

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się warsztaty dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji jako przyszłych Inspektorów Ochrony Danych w związku z koniecznością wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679. Tematyką warsztatów było wprowadzenie rejestru czynności i rejestru kategorii czynności, aktualizacja dokumentacji w zakresie polityk bezpieczeństwa i procedur w obszarze informatycznym oraz osobowym wynikającym z nowych praw osób, których dane są przetwarzane oraz ocena skutków dla ochrony danych na podstawie analizy ryzyka dla czynności, w których te dane są identyfikowane.