Konferencja szkoleniowa „Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w czasie wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia dzieci i młodzieży”

 

W dniu 10.03.2018 r. w sali BHP, na terenie Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja szkoleniowa p.t. „Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w czasie wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia dzieci i młodzieży”. Jednym z prelegentów był st.kpt. Jarosław Gryciuk -  Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Konferencji szkoleniowa przeznaczona była dla organizatorów i kadry wypoczynku lokalizowanego w lasach, organizowanego w namiotach lub domkach kempingowych (bez stałej infrastruktury). Konferencja adresowana była do organizacji harcerskich, klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, osób prawnych i fizycznych z województwa pomorskiego.

Celem konferencji szkoleniowej było przypomnienie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zgłaszania i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obowiązków organizatora wypoczynku, przedstawienie informacji na temat sposobów zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży w czasie wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia uczestników wypoczynku, uświadomienie różnego rodzaju zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych, promowanie zasad bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia.