12.02.2018 r. Szkolenie podstawowe ratowników OSP powiatu nowodworskiego

 

 

W dniu 12.02.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Po zaliczeniu części teoretycznej szkolenia metodą e-lerning strażacy zdali egzamin przed komisja egzaminacyjną powołaną przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Egzamin z części teoretycznej zdało 19 strażaków ochotników z powiatu nowodworskiego z jednostek OSP Palczewo, Gniazdowo, Stegna, Nowy Dwór Gdański, Kępki, Tujsk i Krynica Morska. Kolejnym etapem szkolenia jest część praktyczna. W dniu 17.02.2018 w na terenie OSP Sztutowo odbyły się zajęcia praktyczne z tematu: metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.

asp. Grzegorz Zięcik - Z-ca D-cy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej.