6 czerwca 2017 r. Powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta KP PSP w Nowym Dworze Gd.

 

6 czerwca 2017r. Pomorski Komendant Wojewódzki powierzył pełnieni obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim mł. bryg. Łukaszowi Zblewskiemu.

 

http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2017/428-powierzenie-obowiazkow-zastepcy-komendanta-powiatowego-psp