Biuletyn informacyjny KP PSP w Nowym Dworze Gd za 2016 r.

 

W poniższym załączniku zawarty jest biuletyn informacyjny komendy za rok 2016:

 

Biuletyn informacyjny KP PSP w Nowym Dworze Gd za 2016 r.