6 marca 2017 r. Narada roczna. Otwarcie JRG nr 6 w Gdańsku. Powołania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gd.

 

6 marca 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku została otwarta nowa strażnica zlokalizowana w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 5.

 

Po uroczystości, w obiekcie JRG Gdańsk – Ujeścisko odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim w 2016 roku. W odprawie uczestniczyli:

 

 • - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji Jarosław Zieliński, 
 • - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski,
 • - wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk,
 • - senator RP Waldemar Bonkowski,
 • - poseł na Sejm RP Janusz Śniadek,
 • - poseł na Sejm RP Jan Kilian,
 • - przedstawiciele służb mundurowych województwa pomorskiego,
 • - działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • - komendanci powiatowi, miejscy PSP oraz dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP z terenu naszego województwa. 

 

Po zakończeniu narady sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wręczył akty powołania:

 

 • - bryg. Piotrowi Socha – na stanowisko zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • - mł. bryg. Andrzejowi Borkowskiemu – na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Pucku, 
 • - st. kpt. Jarosławowi Gryciuk – na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim,
 • - mł. bryg. Tomaszowi Holc – na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kościerzynie.