Odprawa roczna

We wtorek 24 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim, odbyła się roczna odprawa, na której podsumowano rok 2014. W spotkaniu udział wzięli: bryg. Waldemar Miłejko – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski, ks. kanonik Dariusz Juszczak – Kapelan strażaków Diecezji Elbląskiej i powiatu nowodworskiego, a także przedstawiciele służb współdziałających oraz Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin z terenu powiatu. Gospodarz uroczystości, st. bryg. Krzysztof Ostasz, przywitał zaproszonych gości i za pomocą prezentacji multimedialnej, podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nowodworskiego. Przedstawił także zamierzenia na rok 2015. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i poświęcenia nowego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego marki Nissan Navara. Pojazd ten został pozyskany przede wszystkim dzięki wsparciu finansowym Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz lokalnych samorządów.

 

Foto: Pani Ewelina Malinowska – UM w Nowym Dworze Gdańskim, Tekst: st. kpt. Tomasz Komoszyński.