Wizyta w przedszkolu

W dniu 29 września br. kpt. Jarosław Gryciuk był gościem Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Podczas spotkania przedstawił dzieciom podstawowe aspekty pracy straży pożarnej, takie jak zabezpieczenia ratowników podczas działań poprzez zastosowanie ubrań ochronnych i sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zaprezentował podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz poruszył zasady bezpieczeństwa dzieci w życiu codziennym. Pogadanka wzbudziła ogromny entuzjazm wśród przedszkolaków i pozwoliła im przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas codziennych zabaw oraz czynności domowych. Dzieci szybko nauczyły się numerów alarmowych służb ratunkowych oraz poznały zasady wzywania pomocy.