POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim bryg. Januszowi Leszczewskiemu.

 

Uroczystość odbyła się 30 czerwca 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Akt powierzenia wręczył pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha. Bryg. Janusz Leszczewski dotychczas pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Malborku na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP.

 

 
 


Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP w Gdańsku
Zdjęcia: Sławomir Nagalski – KW PSP w Gdańsku

 

Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”:

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji „Bitwa o wozy”, prezentujemy wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zakresie.

Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”:

 

Wytyczne MSWiA dotyczace uzyskania dotacji

 

 

22.06.2020 r. Bitwa o wozy

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

 

Artykuł: Bitwa o wozy

 

 

Nabór do służby

 

 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór dla kandydatów do służby w PSP.

 


Szczegóły:

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty Komenda Powiatowa PSP Nowy Dwór Gdański

 

 

 

12.06.2020 r. Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Stegna

 

12 czerwca 2020 roku o godzinie 15:10 dyżurny operacyjny stanowiska komendanta powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim otrzymał zgłoszenie o pożarze drewnianego domu pokrytego strzechą. Na miejscu zdarzenia ratownicy zastali budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, dach pokryty klepką drewnianą. Pożarem objęta była część frontowa budynku oraz balkon nad wejściem.

Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 2 prądy wody w natarciu na wejście do obiektu oraz palący się balkon. Oddymiono i przewietrzono budynek i przystąpiono do rozbiórki nadpalonych elementów. Pod koniec działań cały obiekt sprawdzono kamerą termowizyjną – nie stwierdzono zarzewi ognia.

W działaniach udział brały:  4 zastępyJRG Nowy Dwór Gdański, 5 zastępów OSP.

 

 

 

Opracowanie: mł. kpt. Jakub Czaplicki

Zdjęcia: archiwum KP PSP Nowy Dwór Gdański