Strona główna

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 53
82-100 Nowy Dwór Gdański

NIP: 579 178 86 35


Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

tel. resortowy: 47 741 81 02

tel. 55 247 23 33, fax 55 246 00 63

 

Sekretariat

tel. resortowy: 47 741 81 13, 

tel. 55 247 35 89, fax 55 247 57 20

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Godziny urzędowania:  pn. - pt. godz. 7.30 - 15.30

 

W sprawie skarg i wniosków Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje

w środy w godz. 14.00 - 16.00

 

Rzecznik prasowy - mł. kpt. Jakub Czaplicki - tel. 723 764 501

 

 

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu  w postaci monitoringu wizyjnego.
1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (82–100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 53, tel. 55 247 35 89, fax. 55 247 57 20, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
2.    W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
3.    Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
5.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.    Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
9.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10.    Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.